KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NKÚ: Závěrečný účet zemědělství za rok 2017 je bez významných chyb

15/08/18
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Oldřich Přibík

Ministerstvo zemědělství nemělo v závěrečném účtu za loňský rok významné nedostatky, zjištěné účetní nesprávnosti opravilo už při kontrole. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), oznámila dnes jeho mluvčí Jana Gabrielová. Podle zjištění NKÚ ale ministerstvo loni porušilo rozpočtová pravidla a zákon o registru smluv. Ve stanovené lhůtě neodvádělo do státního rozpočtu veškeré peníze, které mají být jeho příjmem, a v registru smluv nezveřejnilo všechny smlouvy, které podléhají této povinnosti. Tiskové oddělení ministerstva sdělilo, že po kontrole neprodleně v registru smlouvy zveřejnilo.

Kontroloři prověřili vedle závěrečného účtu ministerstva zemědělství jeho účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2017. Zaměřili se také na údaje, které ministerstvo loni předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu a z nichž se sestavuje finanční výkaz.

Pracovníci NKÚ sice v průběhu kontroly odhalili účetní nesprávnosti za 1,6 miliardy, ministerstvo je ale ihned opravilo. Týkalo se to hlavně opravy účtování finančních korekcí, údajů v přehledu o peněžních tocích nebo ocenění podmíněného závazku ze soudního sporu. "Účetní závěrka MZe za rok 2017 tak podle názoru NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví," došli k závěru kontroloři. Podle nich významné nesprávnosti neobsahoval ani finanční výkaz ministerstva za loňský rok.

Ministerstvo ale během kontroly opravilo chyby za více než 100 milionů korun, které kontroloři zjistili v údajích ohledně plnění státního rozpočtu. Podle mluvčí se oprava týkala roztřídění výdajů na členské příspěvky mezinárodním organizacím a výdajů na transfery poskytnuté dobrovolným svazkům obcí.

Kontroloři také prověřovali, jak se ministerstvo vypořádalo s nápravou chyb, které zjistili v předchozí době, a podle nich ministerstvo k většině nedostatků přijalo nápravná opatření.*