KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Možnost příkrmu hospodářských zvířat na Druhově bohatých pastvinách

01/08/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

31.7.2018

V souvislosti se zasažením některých regionů ČR suchem byl vznesen požadavek na povolení provádění příkrmu hospodářských zvířat na pozemcích zařazených do titulu Druhově bohaté pastviny. Vzhledem k výskytu sucha je možné provádět příkrm na těch dílech půdních bloků, které se nacházejí v oblasti, ve které byla v období června až srpna identifikována alespoň středně velká míra ohrožení suchem v půdní vrstvě 0 až 100 cm. Orientační přehled oblastí zasažených suchem naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na adrese http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#, kde v odkazu „Klimatické a půdní sucho“ naleznete aktuální mapu míry ohroženosti suchem.

V případě provádění příkrmu na Druhově bohatých pastvinách je nezbytné, aby žadatel podal ohlášení zásahu vyšší moci v souladu s platnými právními předpisy na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL). V rámci ohlášení zásahu vyšší moci nebude od žadatelů vyžadováno doložení potvrzení o výskytu sucha od ČHMÚ, relevantnost bude posuzována vůči centrálně zajištěné mapě míry ohrožení půdním suchem na druhově bohatých pastvinách.

Při provádění příkrmu nesmí docházet k devastaci druhově bohatých pastvin například tím, že bude příkrm po celou dobu trvání výjimečné situace prováděn na jednom místě.