KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Technologie má oživit osevní postupy

27/07/18
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

Autor:  Jana Pančíková   
    
     
V rámci polního dne společnosti SOUFFLET AGRO v Rostěnicích bylo kromě ozimů představeno také portfolio jařin. Velký zájem byl i o pásy meziplodin, kterým se věnuje projekt Soilteq, jehož hlavní myšlenkou je trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. Představil se například i systém precizního hnojení AgriDRON nebo vlastní produktové řady přípravků na výživu a ochranu plodin.

Z jařin si mohli návštěvníci prohlédnout sortiment jarní pšenice a jarního ječmene, který zahrnoval i novinku KWS Amadora. Ta patří k intenzivním odrůdám sladovnického ječmene. Vyznačuje se nízkým vzrůstem a odolností k poléhání. Ing. Martina Poláková ze SOUFFLET AGRO s. r. o. informovala, že výnos tvoří vysokým počtem plodných stébel a ohromnou produktivitou klasu. Odolnost proti padlí je krytá genem Mlo. K nejvýkonnějším odrůdám současného sortimentu jarního ječmene patří odrůda KWS Irina

Meziplodiny neodčerpají vláhu

„Meziplodiny jsou sice konkurencí hlavních plodin v potřebě vody, ale většinou jsou zaseté v létě a vodu budou spotřebovávat především na podzim, kdy v našich klimatických podmínkách spadne nejvíce srážek. Je mnohem efektivnější využít rezervu vláhy z půdy než neproduktivním výparem z holé půdy vodu ztrácet. Hmota, která na poli naroste, dodá půdě organickou složku, zvýší její retenční schopnost a úrodnost. Oživení osevního postupu prostřednictvím doplnění vhodných meziplodin v meziporostním období zlepší hospodaření s vláhou, mikrobiální aktivitu, fyzikální vlastnosti půdy, obsah organické hmoty a sorpční schopnost půdy a eliminuje utužení půdy. Meziplodiny se pěstují v různých směsích a každý komponent prokořeňuje půdu do jiné hloubky a zlepšuje tak podíl organické hmoty v půdě i využití srážkové vody. Společnost SOUFFLET AGRO představila na polním dnu projekt Soilteq, jehož hlavní myšlenkou je trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. Do projektu jsou zařazeny směsi s meziplodinami, které lze zvolit přímo podle stávajícího osevního postupu,“ řekla Ing. Poláková a představila pět směsí vhodných pro greening, dále netradiční spojení řepky s podsevem leguminóz a další.*