KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Protierozní ochrana a změny DZES 5 platné od 1.1.2019

16/07/18
viz. zdroj

INFORMACE č. 57/2018

Viz níže naleznete v odkazu prezentaci přednášky Ing. Martina Mistra, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.) ze semináře „Protierozní ochrana a změny DZES 5 od 1.1.2019“, který se uskutečnil dne 6. června ve Větrném Jeníkově.

 

Jde o důležitý materiál k prostudování, neboť se týká novely nařízení vlády

č. 48/2017 Sb.

 

 

Příloha: Prezentace přednášky

 

 

 

 

 

 V Mostě, dne 13. 7. 2018

Vydává: OAK Most – IC