KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 23.7.2018

23/07/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

23.7.2018

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 23. 7. 2018 sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu výrazně pokročila, ale lokálně její ještě rychlejší postup komplikují bouřky s dešťovými přeháňky. V průběhu minulého týdne počasí umožnilo téměř nepřetržitou sklizeň jak obilovin, tak řepky. Místy byly tropické teploty, a tak se žně rozběhly i v krajích, kde v minulých týdnech začaly pouze symbolicky. Oproti minulému roku je ve čtvrtém sklizňovém týdnu patrný výrazně rychlejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak u řepky (tj. k 23. 7. 2018 je sklizeno 45,4 % ploch základních obilovin a 82,9 % ploch řepky oproti 21,8 % ploch základních obilovin a 23,2 % ploch řepky ke dni 24. 7. 2017).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 568,1 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 45,4 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 2 992,3 tis. t, což je o 1 556,8 tis. tun větší množství, než stav zjištěný v tuto dobou (24. 7.) v roce 2017 (bylo sklizeno 1 435,6 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 3,5 % ploch obilovin a 19,3 % ploch řepky. Sklizeň má zpoždění oproti průměru ČR také v Moravskoslezském kraji, v kraji Vysočina a v Libereckém kraji, kde je sklizeno 13,7 %, 24,2 % a 29,5 % ploch základních obilovin. Naopak tradičně nejrychlejší žně jsou v Jihomoravském kraji, kde je sklizeno 80,5 % ploch základních obilovin a 96,9 % ploch řepky. Tento region vstoupil do závěru žňových prací a dle dosavadních výsledků sklizně je zde patrné (tak jako loni) výrazné snížení výnosů (4,76 t/ha) oproti jiným krajům (Olomoucký – 6,02 t/ha, Zlínský – 6,02 t/ha) vinou sucha. Aktuální průměrný výnos obilovin v ČR ve výši 5,27 t/ha je zatím na dobré úrovni a je o 0,05 t/ha vyšší než v roce 2017, kdy dosáhl k tomuto datu hodnoty 5,22 t/ha.

Ke konci se blíží sklizeň ozimého ječmene, kde je z celkové sklizňové plochy 102,6 tis. ha posekáno 98,4 tis. ha. Průměrný výnos ozimého ječmene 5,10 t/ha je o 0,61 t/ha nižší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena z 50,8 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,41 t/ha, což je mírně vyšší výnos v porovnání s loňskou sklizní o 0,42 t/ha (tj. o 8,4 %). Celková produkce pšenice zatím dosahuje výše 2 124,7 tis. tun.

Sklizeň řepky se také blíží k svému závěru. K aktuálnímu datu je sklizeno 341,4 tis. ha (82,9 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 91,4 tis. ha (23,2 %). Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují mírně nadprůměrných výsledků 3,31 t/ha, což představuje zvýšení oproti výsledkům z loňského ročníku o 0,54 t/ha, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 2,77 t/ha. Celkem je sklizeno 1 130,4 tis. tun řepky.

V roce 2017 bylo ke dni 24. 7. 2017 sklizeno v ČR celkem 274,8 tis. ha obilovin (21,8 %) s produkcí 1 435,6 tis. tun a průměrným výnosem 5,22 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 89,3 tis. ha s produkcí 498,5 tis. tun a průměrným výnosem 5,71 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 23,2 % ploch (91,4 tis. ha; 253,3 tis. tun) s průměrným výnosem 2,77 t/ha.

Přílohy:

Žně – celá ČR DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 60 KB)

Postup sklizně dle krajů XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 139 KB)