KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 16.7.2018

19/07/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

16.7.2018

Intenzivnější pokračování žňových prací komplikovalo především počasí, kdy v minulém týdnu se lokálně na celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které zbrzdily v mnoha krajích celkový postup žní. Přesto oproti minulému roku je v třetím sklizňovém týdnu znatelný výrazně rychlejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak také u řepky (tj. k 16. 7. 2018 je sklizeno 25,42 % ploch základních obilovin a 51,46 % ploch řepky, oproti 9,04 % ploch základních obilovin a 5,02 % ploch řepky ke dni 17. 7. 2017).

Sklizeň v 28. týdnu byla dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 16. 7. 2018 ve své první čtvrtině u základních obilovin a v polovině u řepky. V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 89,58 % ploch) a ozimé pšenice (sklizeno 26,43 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin byla stále teprve v počátcích. Celkem je v ČR sklizeno cca 317,8 tis. ha (25,42 %) ploch základních obilovin s celkovou produkcí 1 633,1 tis. tun. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly.  Nejvíce obilovin je tradičně sklizeno v Jihomoravském kraji, kde je z cca 96,0 % sklizen ozimý ječmen a v druhé polovině je sklizeň ozimé pšenice (sklizeno 62,5 % ploch). Řepka v tomto kraji je sklizena z 87,8 % ploch. Stejně pokročilá je sklizeň ozimého ječmene ve Zlínském kraji, kde je také sklizeno 85,6 % ploch. Nejpomalejší průběh zaznamenává Karlovarský kraj, kde sklizeň obilovin teprve začala sklizní ozimého ječmene (sklizeno 17,34 % ploch).

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 16. 7. 2018 činí 5,14 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2017 je aktuálně zjištěný výnos vyšší než výnos základních obilovin dle ČSÚ k 10. 6. 2018 (5,04 t/ha) a také vyšší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 17. 7. 2017 byl 4,82 t/ha). Odhad výnosu bude nicméně průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin, ale již dnes lze odhadnout, že zřejmě bude vyšší než v roce 2017, kdy byl velmi silně ovlivněn suchem.

K aktuálnímu datu je sklizeno 211,9 tis. ha (51,46 %) ploch řepky a sklizeň vstoupila do své druhé poloviny. Produkce řepky dosahuje 687,2 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,24 t/ha. Řepka se sklízí dle šetření SZIF ve všech krajích s výjimkou Karlovarského kraje a nejvíce je sklizeno v Jihomoravském, Ústeckém a Zlínském kraji. V ostatních krajích ČR se její sklizeň pohybuje od 28 % do 58 %.

V roce 2017 bylo ke dni 17. 7. 2017 sklizeno v ČR celkem 114,1 tis. ha obilovin (9,04 %) s produkcí 549,5 tis. tun a průměrným výnosem 4,82 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 57,4 tis. ha s produkcí 316,4 tis. tun a průměrným výnosem 5,51 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 5,02 % ploch (19,8 tis. ha, 44,5 tis. tun) s průměrným výnosem 2,24 t/ha.

 

Přílohy