KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MŽP mění ceník náhrad za škody vlkem a rysem

20/07/18
viz. zdroj

Zdroj: ČSCHMS

 

13.07.2018,  Kamil Malát  

Loňský a letošní rok došlo k výraznému navýšení počtu stržení telat (o ovcích ani nemluvě) způsobených zvláštně chráněnými živočichy – v případě skotu zejména vlkem a rysem. Počty vlků se zvyšují, a tak se nedá očekávat, že množství nahlášených škod bude do budoucna nižší, spíše naopak. Jsem proto rád, že mohu oznámit, že se nám podařilo docílit dílčího úspěchu v podobě úpravy ceníku, který se bude využívat při stanovování výše náhrady těchto škod. Ministerstvo životního prostředí, které má tuto problematiku v gesci, vyslyšelo náš návrh a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ceník modifikovalo výrazně ve prospěch chovatelů.

Doporučený ceník náhrad nově bude doplněn takto:

• telata – jalovice nezapsaná v PK: 15.000 Kč/ks
• telata – býci nezapsaní v PK: 24.000 Kč/ks

Pozn.: Tento ceník je doporučeno využívat při stanovování výše náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění, a jeho vyhlášky č. 360/2000 Sb.

Doposud byla náhrada škody na telatach, která nebyla zapsána v plemenné knize, vypočítávána jako hodnota ceny masa v době stržení přestože MŽP již dříve opakovaně doporučovalo vycházet z nejblíže možné tržní ceny. Mnohdy se tak ale nedělo a pracovníci některých Krajských úřadů naopak přistupovali se snižování výše náhrady a teprve po odvolání svůj výrok revidovali a chovatelům přiznávali vyšší odškodnění. Často tak docházelo k podhodnocení skutečné ceny telete, neboť ta bývají obvykle prodávána až ve věku cca 8 – 10 měsíců, tedy při mnohem vyšší váze (naproti tomu usmrcena bývají obvykle ve věku několika dní). I nadále platí, že cenu lze stanovit i odlišně, primárně je zapotřebí vycházet z doložených konkrétních údajů o hodnotě zabitých zvířat. Doporučené ceny se použijí v případech, kdy výši škody nelze doložit odpovídajícími doklady.

Nová publikace o chovu pasteveckých psů

V této souvislosti upozorňujeme chovatele na novou publikaci týkající se chovu pasteveckých psů. Ta je primárně určena právě chovatelům hospodářských zvířat, kdy komplexně představuje základy problematiky ochrany stád prostřednictvím pasteveckých psů. Vzhledem k postupnému návratu vlka do české krajiny představuje využití pasteveckých psů důležitý způsob ochrany hospodářských zvířat – způsob, který byl s vyhubením velkých šelem postupně pozapomenut. Publikaci si lze stáhnout ZDE (pdf soubor) nebo níže.

Ochrana stád.pdf, 1 MB
Publikace – Ochrana stád s využitím pasteveckých psů