KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kvůli suchu není dostatek píce pro dobytek

31/07/18
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Oldřich Přibík

Sucho působí problémy zemědělcům, někteří již nemají dostatek krmiva pro dobytek. Nejvíce postižené jsou Mostecko a Teplicko, řekla ředitelka Okresní agrární komory Most Ludmila Holadová. Podle ní v oblasti spadlo za poslední dva měsíce jen několik desítek milimetrů srážek. Podle ministerstva zemědělství není třeba se obávat faktického nedostatku, protože od roku 1989 se v Česku tak snížily počty chovaných zvířat, že krmiv by měl být dostatek.

To je podle úřadu vidět i na tom, že krmiva se používají pro energetické účely, například v bioplynových stanicích. Zatím je však na hodnocení dostatku pícnin podle státu brzy, pokud by problémy byly, je možné podle ministerstva diskutovat o kompenzacích.

"Pícnin bude méně, bavíme se hlavně o zakládání krmiv na příští rok. Máme signály od podniků, že budou mít problémy – některé neměly dostatek krmení v letošním roce, někteří budou muset nakupovat," uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Před porážením zvířat kvůli nedostatku krmiva varovali už v květnu zemědělci z Jihočeského kraje. Jihočeská agrární komora tehdy požádala kvůli suchu a kritickému nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata ministerstvo zemědělství, aby dočasně zmírnilo zákonné požadavky spjaté s čerpáním dotací za péči o travní porosty. Komora žádala, aby stát zrušil podmínku nechat tři až deset procent ploch neposečených u luk s výměrou nad 12 hektarů.

Podle ministerstva se problémy se suchem a horkem vyskytovaly i v minulosti, dobytek pak je nutné přikrmovat nebo ho stáhnout do stájí. "Zde je však nutné mít na zřeteli připravenost daného zemědělce na tyto nenadálé situace a mít vždy určitou zásobu konzervovaných krmiv pro tento nebo jiný případ. Jedná se o různé druhy sena, senáží, siláží, úsušků, případně jiné druhy krmiv jako vedlejšího produktu rostlinné výroby či potravinářského průmyslu a podobně," uvedl vedoucí tiskového oddělení ministerstva Václav Tampír.*