KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Harmonogram výzev PRV pro rok 2018

20/07/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Harmonogram výzev PRV pro rok 2018. Aktualizováno k červenci 2018.

Rok 2018

Podzimní kolo (v termínu: říjen 2018)

  • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
  • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
  • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
  • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
  • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
  • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
  • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech