KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rodinné stříbro Ústeckého kraje – certifikáty

13/06/18
viz. zdroj

INFORMACE č. 51/2018

Okresní agrární komora Most – Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova realizuje již 11. rokem soutěže regionálních potravin Ústeckého kraje. V roce 2016 byl náš projekt „Regionální potravina a potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ zařazen do „RODINNÉHO STŘÍBRA ÚSTECKÉHO KRAJE“, jehož cílem je mimo jiné udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu.

Logem je SRDCE, jež symbolizuje srdcovou záležitost a reprezentuje heslo „Vzácnost, kterou ochraňujeme.“

Za tento projekt, jeho realizaci a celkovou organizaci soutěží „Regionální potravina a potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ obdržela OAK Most dva certifikáty, a to

„REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE“

a

POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE“.

 

OAK Most děkuje za podporu těchto soutěží potravinářů, zemědělců a zpracovatelů, bez které by tyto soutěže nemohly být realizovány

 

V Mostě, dne 1. 6. 2018

Vydává: OAK Most – IC