KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z porady OAK, KAK a RAK, která se konala v Šiklově mlýně 30.-31.5.2018

12/06/18
viz. zdroj

INFORMACE č. 50/2018

Zde je informace z porady AK ČR pro OAK, KAK a RAK, konané ve dnech 30 -31. 5. 2018 v Šiklově Mlýně, Zvole nad Perštejnem.

 

Na poradě byla projednávána důležitá aktuální problematika ve vyjednávání SZP po roce 2020, legislativní návrhy – zastoupení, degresivita atd.

 

V příloze kromě zápisu přikládáme prezentace:

1.      Činnost úřadu AK ČR – vyjednávání k SZP 2020+ – Ing. Jan Doležal

2.      Organizační záležitosti úřadu AK ČR – Ing. Václav Suchan

3.      Vzdělávání, poradenství a školství – Mgr. Šárka Štejnarová

4.      Mistrovská zkouška – Mgr. Šárka Štejnarová

5.      Lesnicko-dřevařská komora ČR – Ing. Andrea Pondělíčková

6.      Prezentace Komerční banky – Jan Bednár

7.      Prezentace České pojišťovny – Martin Bělina

 

Kromě prezentací vystoupili dále:

·        Ing. Zdeněk Jandejsek – prezident AK ČR – k projednávání nového rámce SZP

·        Ing. Josef Kubiš, viceprezident AK ČR – k současné situaci v zemědělství, důsledky sucha, ceny komodit, hlášení žňového dispečinku – bude velmi důležité, propagace zemědělství v médiích, organizování dnů otevřených dveří na farmách, zvýšení členských příspěvků, práce v regionech

·        Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR – k nastavení rámce SZP po roce 2020 – regulace pesticidů, celospolečenský tlak na zemědělské hospodaření, na ornou půdu a živočišnou výrobu, média – podpora zemědělství

·        Ing. Mgr. Jarmila Dúbravská – nová pracovnice AK ČR – asistentka prezidenta AK ČR, členka EHSV

·        Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR – k výstavě ZŽ České Budějovice, oslavy 25 let výročí AK ČR atd.

 

Situace v zemědělství je velmi složitá – SZP po roce 2020+ – zastropování, degresivita atd., v lesích velké problémy s kůrovcem.

 

V Mostě, dne 1. 6. 2018

Vydává: OAK Most – IC