KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chomutovský veletrh TECHNODAYS lákal mládež na technické a řemeslné obory

10/05/18
viz. zdroj

Zdroj: www.kr-ustecky.cz

 

 

td
Okresní hospodářská komora v Chomutově uspořádala ve dnech 26. – 28. dubna 2018 v Městském divadle v Chomutově ve spolupráci s KULTUROU A SPORT Chomutov s.r.o. již 6. ročník veletrhu TECHNODAYS. Hlavním cílem prezentačního veletrhu je motivovat nejen žáky středních a základních škol, ale i rodiče a širokou veřejnost, ke studiu technických a řemeslných oborů, jejichž studium zajistí bezproblémové profesní uplatnění v regionu.
 

 
 

Záštitu nad letošním ročníkem veletrhu TECHNODAYS převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Akce, jejímiž hlavními partnery byli statutární město Chomutov a společnost PULS Investiční, se uskutečnila za podpory města Kadaň, města Jirkov, obce Březno a ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Chomutovska a řadou dalších partnerů, mezi nimiž byly i Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a projekt RE:START Ústeckého kraje.

Úvodního slova při slavnostním zahájení veletrhu se ujali místopředseda OHK v Chomutově Jiří Dostál, primátor statutárního města Chomutov Marek Hrabáč, viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková, koordinátorka česko-saských vztahů Industrie- und Handelskammer Chemnitz Michaela Holá, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest Alena Hájková a Ladislav Drlý, radní Ústeckého kraje, předseda Hospodářské a sociální rady Chomutovska.

Při zahájení veletrhu TECHNODAYS byl následně slavnostně podepsán Dodatek Memoranda o spolupráci mezi Hospodářskou a sociální radou Chomutovska, Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, Krajskou majetkovou p.o. – Statek Kadaň – Jezerka, Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov p.o., Výzkumným ústavem rostlinné výroby – stanice Chomutov, Městskými Lesy Chomutov a Obchodní akademií a Střední odbornou školou zemědělskou a ekologickou p.o. Žatec. Účelem memoranda je udržení a rozvoj zemědělských a zahradnických oborů s cílem zachování životního prostředí, zajištění trvale udržitelného polyfunkčního rozvoje měst a venkova na trvale udržitelném zemědělství, zahradnictví a lesním hospodářství v integraci se zvýšením zájmu žáků o zemědělské a zahradnické obory.

Na letošním ročníku veletrhu se představilo více než 40 vystavovatelů. Nechyběly mezi nimi společnosti z průmyslové zóny Triangle, například HITACHI Automotive Systems Czech, KISWIRE Cord Czech, Nexen Tire Europe, Solar Turbines EAME a Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems. Veletrhu se zúčastnily též Severočeské doly, Unipetrol – výzkumně vzdělávací centrum UniCRE a střední školy z Chomutova a Kadaně.

Po celou dobu konání veletrhu byl připraven bohatý doprovodný program. Ve čtvrtek 26. dubna 2018 měli účastníci možnost zúčastnit se Kulatého stolu na téma Zaměstnávání cizinců ve firmách, který připravila OHK v Chomutově a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Kulatého stolu se účastnili zástupci podnikatelské sféry, měst a obcí našeho regionu.

Ve čtvrtek 26. dubna a pátek 27. dubna využili žáci středních škol pestré nabídky zajímavých přednášek vysokých škol, a to Fakulty dopravní při ČVUT, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Západočeské univerzity v Plzni a UniCRE výzkumně vzdělávacího centra. V pátek dopoledne se uskutečnil Projektový den – hra pro žáky základních škol. Jednotlivci z pětičlenných týmů z jednotlivých základních škol si mezi sebou rozdělili reálné funkce ve firmě a měli za úkol vzájemnou komunikací rozběhnout chod firmy. V rámci hry čelili reálným situacím, které se běžně odehrávají na trhu a v běhu firmy (rozbitý stroj, špatná investice do výroby, podcenění reklamy). V průběhu řídili chod firmy a zároveň manuálně montovali robota. Projektový den měl u žáků veliký úspěch.

V sobotu 28. dubna 2018 byl pro návštěvníky připraven i venkovní bohatý doprovodný program ve staročeském stylu pro děti i dospělé. O dobrou náladu se postarala široká nabídka zapomenutých her, ukázky dobových řemesel, kejklíři, staročeská kapela či medvědář.

Sobota také patřila vyhlášení odborných soutěží. Ředitelka OHK v Chomutově Ivana Košanová a zástupce SŠ technické, gastronomické a automobilní Jiří Mladý společně vyhlásili výsledky odborných soutěží Svařování kovů a Obráběč kovů. V soutěži Svařování kovů se na 1. místě umístil Martin Keprta z OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny, na 2. místě Karel Minařík ze SŠ TGA Chomutov a na 3. místě Karel Myšička ze SŠ TGA Chomutov. V soutěži Obráběč kovů patří 1. místo Tomáši Rulfovi ze SŠ TGA Chomutov, 2. místo Lukáši Doxanskému ze SŠ TGA Chomutov a 3. místo Filipu Lacinovi ze SŠ stavební a strojní Teplice. Všichni výherci si odnesli hodnotné věcné ceny, které do soutěží věnovaly společnosti Beinbauer Automotive GmbH& Co. KG, Eaton Industries s.r.o., KUKA Automation ČR s.r.o., Nexen Tire Europe s.r.o., ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Všichni návštěvníci veletrhu z řad žáků základních a středních škol měli možnost zúčastnit se Znalostního kvízu a odnést si z veletrhu hodnotné věcné ceny. Vylosovaným výhercům, kteří správně zodpověděli všechny kvízové otázky, věnovali krásné ceny partneři veletrhu.

Letošní ročník veletrhu Technodays se těšil po všechny tři dny vysokému zájmu jak o prezentace společností ve vnitřních prostorách divadla tak i o prezentace ve venkovních stáncích. Nabídka více než čtyřicítky vystavovatelů přilákala žáky středních i základních škol, rodiny s dětmi, širokou veřejnost i z řad nezaměstnaných, osob toužících po změně zaměstnání nebo oboru, maminek končících mateřskou dovolenou a hledajících uplatnění. Vystavovatelé využili prezentaci zároveň i k náboru nových zaměstnanců a tak mnoho návštěvníků odcházelo se sjednaným termínem pohovoru na personálních odděleních.

Okresní hospodářská komora v Chomutově děkuje všem vystavovatelům za důvěru, návštěvníkům za neustále se zvyšující přízeň a návštěvnost veletrhu, a zároveň všem partnerům a sponzorům akce, bez nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla a díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Ústecký kraj, statutární město Chomutov, město Kadaň, město Jirkov a další subjekty. Podrobné informace k letošnímu ročníku naleznete na www.technodays.cz.  

Zdroj: OHK Chomutov

Odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/chomutovsky-veletrh-technodays-lakal-mladez-na-technicke-a-remeslne-obory/d-1723766