KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zájemci se už mohou začít hlásit do projektu Demonstrační farmy, který pro letošní rok právě zahájilo Ministerstvo zemědělství

31/01/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

30.1.2018

Až jeden milion korun může získat žadatel o podporu z ministerského programu Demonstrační farmy. Celkem je letos připraveno 8 milionů, přičemž na příští rok chce Ministerstvo program finančně posílit.

Demonstrační farmy budou ostatním zemědělcům opět sloužit jako ukázkové. Finanční prostředky jsou určené například na individuální a skupinové konzultace či pořádání dnů otevřených dveří.

Program je zaměřený na péči o půdu, ve vybraných podnicích budou zemědělci prezentovat postupy a technologie snižující vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy a postupy přispívající k zadržování vody v krajině. Tyto postupy příznivé pro půdu budou nově demonstrovány i v systému integrované ochrany rostlin a ekologického zemědělství.

Zájemci, kteří se chtějí do programu zapojit, musí do 16. února odevzdat projekt s plánem činnosti. Odborná komise, tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, univerzit, výzkumných ústavů a nevládních neziskových organizací, vybere farmy, které budou moci požádat o finanční podporu.

Dotaci získají především subjekty, které využívají nové poznatky a inovace, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

Do programu se mohou přihlásit nejenom zájemci, kterým už byl statut demonstrační farmy udělen v roce 2017, ale i farmy nové, které budou o statut žádat.

Podrobný postup k podávání projektů Demonstračních farem včetně stanovení podmínek je uveden ve Výzvě, která je zveřejněná na stránkách MZe:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1-1.html