KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhodnocení jednotných žádostí o přímé platby pro rok 2017

01/12/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

30.11.2017

Cílem této informace je podat přehled o přímých platbách v ČR na základě údajů z jednotných žádostí roku 2017, včetně srovnání s předchozím obdobím (2015 a 2016).

Přímé platby jsou zemědělcům poskytovány od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Během této doby došlo k několika zásadním změnám v oblasti Společné zemědělské politiky (SZP) – přičemž poslední reforma z roku 2013 významně změnila strukturu přímých plateb pro období 2015 – 2020.  

Mezi cíle reformované SZP v rámci přímých plateb patří větší důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí pomocí režimu ozelenění (greening), generační obměna na venkově prostřednictvím podpor pro mladé zemědělce nebo podpora tzv. citlivých komodit.

V níže připojeném materiálu je podán přehled o přímých platbách dle analýzy dat z jednotných žádostí  za rok 2017 a zároveň srovnání s předchozími roky.

Přílohy