KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Na národní zemědělské dotace dáme 2 miliardy korun

11/12/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

6.12.2017

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila národní dotační programy pro české zemědělství na rok 2018, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2 miliardy korun. Peníze půjdou například na zlepšení genetického potenciálu zvířat, pohodu hospodářských zvířat, kvalitu produkce nebo do Nákazového fondu.

„Cílem programů financovaných z našeho rozpočtu je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Největší částka ve výši 600 milionů korun jde do Nákazového fondu, ze kterého se hradí vybrané preventivní úkony v chovech prasat a drůbeže,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Struktura podpory pro rok 2018 navazuje na programy z předešlých let. Velká část je směřována do živočišné výroby, kde jsou programy zaměřeny zejména na udržování a zlepšování genetického potenciálu a úrovně pohody hospodářských zvířat, zlepšení kvality produkce mléka, prevenci nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (Nákazový fond) a podporu včelařství. Programy v rostlinné výrobě podpoří například biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin, vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách a restrukturalizaci ovocných sadů. Přispějí také k ozdravování polních a speciálních plodin podporou prevence virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou a podporou šlechtitelské činnosti

Na národní zemědělské dotace v roce 2018 vláda vyčlenila ve státním rozpočtu 2,05 miliardy korun. Na neinvestiční výdaje je určeno 1,6 miliardy, 420 milionů mohou žadatelé využít na pořízení dlouhodobého majetku. Probíhají jednání o dalším posílení tohoto rozpočtu z úspor rezortu. Podmínky pro podávání žádostí zveřejní Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách.

 

Název programu

 

 rok 2018

dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

 

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

80 000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy a dopravy závlahové vody

 

20 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

60 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

200 000

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

133 000

17 000

Genetické zdroje

70 000

 

Nákazový fond

600 000

 

Poradenství a vzdělávání

103 300

500

Podpora evropské integrace nevládních organizací

15 000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

13 000

 

Podpora zpracování zemědělských produktů

 

300 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

63 200

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

5 000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

10 000

23 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti

34 000

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

300 000

 

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

3 000

 

 

1 629 500

420 500

C e l k e m

2 050 000

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství