KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mimořádná aktualizace LPIS 2017

11/12/17
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

 

V Praze dne 5. prosince 2017

V LPIS jsou k dispozici nové letecké snímky pro západní polovinu ČR, které byly pořízeny v průběhu roku 2017. Na základě nově pořízených snímků SZIF zahájil v souladu s §3h zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, mimořádnou aktualizaci evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků na západní polovině republiky.