KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plocha určená pro pěstování bioplodin v EU roste

23/11/17
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

 

Autor: Oldřich Přibík

Rozloha zemědělských pozemků certifikovaných pro pěstování bioplodin nebo nacházejících se v procesu takové certifikace činila loni v Evropské unii 12 milionů hektarů, což bylo zhruba 6,7 procenta veškeré zemědělské půdy v EU. Od roku 2012 se plocha určená pro bioplodiny zvýšila téměř o dva miliony hektarů. Česká republika se podle podílu na celkové zemědělské ploše dělí s Itálií o čtvrté místo. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Rostoucí trend je patrný i v počtu registrovaných producentů bioplodin, jejichž počet na konci loňského roku činil 295 600.

Podíl plochy určené pro ekologické zemědělství se v jednotlivých zemích EU liší. Nejvyšší podíl ve vztahu k celkové rozloze zemědělské půdy má Rakousko, kde dosahuje až 21 procent. Následují Švédsko a Estonsko. Česká republika skončila spolu s Itálií na čtvrtém místě s podílem 14 procent. V ČR celková plocha určená pro ekologické zemědělství činila loni 489 000 hektarů; od roku 2012 se zvýšila o 4,3 procenta.

Nejhůře dopadla Malta, kde podíl biozemědělské půdy na celkové rozloze činí pouze 0,2 procenta. V Rumunsku a Irsku to je 1,7 procenta. Nízká je tato plocha i v Maďarsku a v Polsku, kde činí necelá čtyři procenta. V absolutních číslech Španělsko, Itálie, Francie a Německo mají největší rozlohu plochy pro pěstování bioplodin i nejvyšší počet producentů. Společně se na celkové rozloze ploch pro pěstování bioplodin i počtu producentů v EU podílejí 54 procenty.*