KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Sazby přímých plateb pro rok 2017

24/10/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

23.10.2017

Ministerstvo zemědělství stanovilo pro rok 2017 sazby přímých plateb. Mimořádně budou z důvodu sucha letos také vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.

Sazba jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) byla stanovena ve výši 3 377,73 Kč na hektar, sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1 853,35 Kč na hektar a sazba platby pro mladé zemědělce ve výši 844,43 Kč na hektar.

Vzhledem k nepříznivému průběhu počasí v první polovině letošního roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím čelit i nepříznivé finanční situaci v některých sektorech zemědělské výroby, bylo České republice umožněno na základě předložených argumentů poskytnout vyšší zálohy na SAPS.

Součástí vícesložkového financování přímých plateb je i dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) pro tzv. citlivé komodity, jejichž prostřednictvím bude čerpána celková roční obálka ve výši téměř 3,3 mld. Kč.

Sektor VCS

Sazby

(Kč/jednotka)

Škrobové brambory

13 743,06

Chmel

15 965,20

Ovoce velmi vysoká pracnost

12 932,59

Ovoce vysoká pracnost

7 940,85

Zelenina velmi vysoká pracnost

11 462,28

Zelenina vysoká pracnost

4 083,80

Konzumní brambory

4 776,85

Cukrová řepa

6 540,43

Bílkovinné plodiny

2 989,64

Masná telata

8 560,25

Dojnice

3 597,20

Ovce a kozy

3 402,87

Všechny z uvedených dotací bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. První zálohy přímých plateb mohou žadatelé očekávat již začátkem listopadu.