KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky k 14.8.2017

16/08/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

14.8.2017

Počasí v uplynulém týdnu bylo stále proměnlivé, střídaly se přeháňky s jasnou oblohou a žně se posunuly do své třetí čtvrtiny. V 32. týdnu činí celkový posun sklizňových prací 28,9 % oproti minulému týdnu. Celkem je k 14. 8. 2017 posekáno 1 020,7 tis. ha obilovin z 1 262,3 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 80,9 % sklizených ploch. Aktuální výnos obilovin je poměrně vysoký (vzhledem k suchu) a je ve výši 5,63 t/ha. Tento výnos je však nižší než dosahované vysoké výnosy, které byly zjištěny touto dobou v roce 2016, 2015 i 2014 (6,37 t/ha, 6,11 t/ha a 6,20 t/ha).

Lokální rozdíly v postupu sklizně jsou stále výrazné, většina krajů ČR je ve sklizni základních obilovin ve své druhé polovině, ale stále zaostávají kraje Karlovarský, Liberecký a Plzeňský, kde je sklizeno 28,2 %, 52,3 % a 56,0 % ploch určených ke sklizni. Do závěru žní se blíží kraj Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kde je sklizeno 97,9 %, 94,5 % a 94,2 % ploch základních obilovin.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je těsně před svým závěrem. Z celkové sklizňové plochy 97,2 tis. ha je posekáno 96,7 tis. ha a průměrný výnos činí 5,79 t/ha, což je výnos nižší
o 0,32 t/ha, než výnos zjištěný touto dobou v roce předcházejícím. Sklizeň naší nejvýznamnější obiloviny, pšenice ozimé je také v třetí čtvrtině, neboť je sklizena z vice jak  80,0% sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,88 t/ha, což je pokles o 0,88 t/ha v porovnání se loňskou sklizní. Z dalších obilovin je také v třetí čtvrtině sklizeň jarního ječmene, kde je sklizeno 191,3 tis. ha (83,0 %) a průměrný výnos dosahuje výše 5,12 t/ha. Ostatní obiloviny zatím zaostávají. Nejdále postoupila sklizeň u ozimého žita a jarní pšenice, kde je sklizeno 66,3 % a 63,2 % ploch s výnosem 5,27 t/ha a 4,55 t/ha. V ČR zbývá k 14. 8. 2017 sklidit 241,7 tis. ha (19,1 %) základních obilovin.

 

Před svým závěrem je sklizeň řepky, které je v ČR sklizeno 96,7 % ploch (381,4 tis. ha) s podprůměrným výnosem 2,97 t/ha (v roce 2016 – 3,56 t/ha; v roce 2015 – 3,14 t/ha; v roce 2014 – 3,96 t/ha). 100 % sklizených ploch řepky vykazuje kraj Jihomoravský a Plzeňský. K tomuto procentu jsou nejblíže kraje Vysočina, Ústecký, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský, kde je posekáno 99,7 %, 99,6 %, 99,2 %, 99,1 % a 99,1 % ploch řepky. Nejpomaleji probíhá sklizeň řepky v Karlovarském kraji, kde je sklizeno 35,6  % ploch.

 

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2017 (vydaný dne 11. 8. 2017) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,32 t/ha a produkci 6 709,5 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 199,1 tis. tun s průměrným výnosem 3,04 t/ha, což by znamenalo průměrnou sklizeň v ČR.

 

Pro srovnání, v roce 2016 bylo ke dni 15. 8. 2016 sklizeno v ČR celkem 1 263,6 tis. ha obilovin (61,4 %) s produkcí 4 943,6 tis. tun a průměrným výnosem 6,37 t/ha a sklizňové práce postupovaly do své třetí čtvrtiny. Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2016 byly těsně před svým závěrem. K datu 15. 8. 2016 bylo sklizeno 94,6 % ploch (393,0 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,56 t/ha.

 

Kvalita obilovin: k 11. 8. 2017 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. Kroměříž zanalyzováno 126 vzorků pšenice ze sklizně 2017. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 6. 7. – 7. 8. 201.  Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (48), Zlínského (41) a Olomouckého (11). Z ostatních krajů je 7 vzorků ze Středočeského kraje a kraje Vysočina, 4 vzorky z Ústeckého kraje a po dvou vzorcích z krajů Jihočeského, Pardubického a Moravskoslezského. Z analyzovaných 126 vzorků vyhovělo 125 vzorků (tj. 99 %) požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 180 s, max 417 s), 120 vzorků (tj. 95 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 20,4 %). Na sedimentační index (norma 30 ml: min 27 ml, max 74 ml) vyhovělo 122 vzorků (tj. 97 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 69,6, max 85,4 kg/hl) 105 vzorků (tj. 83 %). Kvalitu pšenice je možno podle základních ukazatelů hodnotit zatím jako celkově dobrou.
I když je dosud analyzována pouze cca čtvrtina z plánovaného počtu vzorků, je již zřejmé, že specifikem letošní sklizně budou vysoké až velmi vysoké hodnoty N-látek a Zelenyho testu. V situaci letošního ročníku však nemusí samotný vysoký obsah bílkovin v zrnu znamenat dobrou pekárenskou kvalitu. Sucho v období plnění zrna mohlo negativně ovlivnit kvalitu lepkových bílkovin, které jsou odpovědné za pružnost a tažnost těsta. Objemová hmotnost je celkově na průměrné úrovni, rozpětí hodnot je však značné. Vyskytují se jak vzorky s drobným, zaschlým zrnem, i vzorky s výbornou objemovou hmotností. Číslo poklesu je vyhovující u naprosté většiny dosud analyzovaných vzorků.

 

Přílohy