KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda se dnes zabývala výkupem pozemků v okolí Nových Heřminov a zprávou o spotřebě pesticidů

25/07/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

24.7.2017

Tisková zpráva – Na výkup pozemků pod přeložkou silnice v blízkosti plánované vodní nádrže Nové Heřminovy uvolní Ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Zavázalo se k tomu ve zprávě o stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Opavy, kterou spolu s resortem životního prostředí předložilo vládě. Ta se zabývala i zprávou o spotřebě pesticidů.

„Výkup pozemků pro přeložku silnice z Nových Heřminov do Zátoru je nutný, aby se mohlo pokračovat v přípravě stavby vodní nádrže. Potřebných 50 milionů korun uvolníme z rozpočtu našeho ministerstva, výkupy budou probíhat v letech 2018 a 2019,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V současné době probíhá příprava navržených opatření pod profilem budoucí nádrže Nové Heřminovy, jejich realizace by měla probíhat v letech 2016 až 2025. Zahájení vlastní stavby nádrže s uvedením do provozu se předpokládá v letech 2020 až 2025.

Na výkupy majetku dotčeného realizací veškerých technických opatření v povodí bylo dosud vynaloženo 491,3 milionu korun. Jde jak o výkupy pozemků v předpokládané zátopě vodního díla Nové Heřminovy (zatím vykoupeno 98,8 %), tak výkupy pozemků pro realizaci dalších technických opatření v povodí.

Pro první etapu přeložky silnice první třídy z Nových Heřminov do Zátoru je nutné získat pozemky o výměře přibližně 222 tis. m2. Z této výměry se více než 60 procent pozemků ve vlastnictví státu bezúplatně převádí na investora přeložky (Ředitelství silnic a dálnic ČR), zbývajících 40 procent bude třeba vykoupit.

Vláda na svém dnešním zasedání vzala na vědomí i informaci o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice v roce 2016. Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin se v posledních letech snižuje, ve srovnání s rokem 2012 byla loni spotřeba 1 015 805 kg nižší, což představuje 7,35%. Meziročně došlo v loňském roce k mírnému zvýšení spotřeby pesticidů o 77 810 kg, tj. o 0,61 %. Důvodem tohoto stavu je pravděpodobně to, že v posledním období dochází k velmi restriktivnímu procesu posouzení stávajícího spektra účinných látek na úrovni Evropské unie, který vede k vyloučení některých doposud tradičně používaných účinných látek. Následně jsou zemědělci nuceni původní přípravky na ochranu rostlin nahrazovat jinými, velmi často s nižší účinností než u původních, což vede logicky ke zvýšení celkové spotřeby pesticidů.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství