KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky k 24.7.2017

25/07/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

24.7.2017

Dle šetření SZIF k 24. 7. 2017 sice sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu pokročila, ale její rychlejší postup komplikují místní dešťové přeháňky a také zralost jednotlivých druhů obilovin. V průběhu minulého týdne se počasí umoudřilo, místy byly tropické teploty, a tak se žně rozběhly i v krajích, kde v minulých týdnech začaly pouze symbolicky. Dešťové přeháňky se vyskytovaly až v závěru týdne, a tak znovu v mnoha krajích zpomalily celkový postup žní. Přesto oproti minulému roku je v třetím sklizňovém týdnu patrný rychlejší průběh sklizňových prací u základních obilovin a mírné zpoždění u řepky (tj. k 24. 7. 2017 je sklizeno 21,8 % ploch základních obilovin a 23,2 % ploch řepky oproti 15 % ploch základních obilovin a 29,1 % ploch řepky ke dni 25. 7. 2016).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 274,8 tis. ha obilovin, což představuje cca 21,8 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 1 435,6 tis. t, což je o 273,3 tis. tun větší množství než stav zjištěný v tuto dobou (25. 7.) v roce 2016 (bylo sklizeno 1 162,3 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 3,4 % ploch obilovin a žádné procento ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Moravskoslezském a Libereckém kraji, kde je sklizeno 3,7 % a 7,4 % ploch základních obilovin. Naopak tradičně nejrychleji probíhají žně v Jihomoravském kraji. V tomto kraji je sklizeno 57,2 % ploch základních obilovin a 67,3 % ploch řepky. Tento region vstoupil do druhé poloviny žňových prací a dle dosavadních výsledků sklizně je zde patrné výrazné snížení výnosů (4,1 t/ha) oproti jiným krajům (Olomoucký – 5,99 t/ha, Královéhradecký – 7,13 t/ha) díky suchu. Aktuální průměrný výnos obilovin v ČR ve výši 5,22 t/ha je zatím na dobré úrovni, ale je o 0,93 t/ha nižší než v roce 2016, kdy dosáhl k tomuto datu hodnoty 6,15 t/ha. 

Ke konci se blíží sklizeň ozimého ječmene, kde z celkové sklizňové plochy 97,2 tis. ha je posekáno 89,9 tis. ha. Průměrný výnos ozimého ječmene 5,71 t/ha je o 0,45 t/ha nižší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena z 17,8 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 4,99 t/ha, což je podstatně nižší výnos v porovnání s loňskou sklizní o 1,26 t/ha (tj. o 20,2 %). Celková produkce pšenice zatím dosahuje výše 695,3 tis. tun.

Sklizeň řepky je ve své první pětině. K aktuálnímu datu je sklizeno 91,4 tis. ha (23,2 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 114,4 tis. ha (29,1 %). Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím podprůměrných výsledků 2,77 t/ha, což představuje snížení oproti výsledkům z loňského ročníku o 0,84 t/ha, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,61 t/ha. Celkem je sklizeno 253,3 tis. tun řepky.

Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje první letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2017 podle stavu k 10. 6. 2017, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 945,2 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,50 t/ha a produkci řepky ve výši 1 254,3 tis. t s průměrným výnosem 3,18 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 10,1 %, a u řepky by se měla snížit o 7,7 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 300 – 6 000 tis. tun. Příčinou meziročního poklesu sklizně je předpoklad nižších výnosů u všech druhů obilovin. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku zůstaly téměř na stejné úrovni na 1 262,3 tis. ha (-0,1%). Kvůli špatnému přezimování (především v oblastech, kde porosty nebyly pod sněhem) se snížila plocha ozimých obilovin (pšenice ozimé, ječmene ozimého a triticale) a rozšířila se plocha jarních obilovin (pšenice jarní, ječmen jarní a oves). Výměra řepky meziročně mírně vzrostla o 0,3 % na 394,0 tis. ha.

V roce 2016 bylo ke dni 25. 7. 2016 sklizeno v ČR celkem 189,2 tis. ha obilovin (15 %) s produkcí 1 162,3 tis. tun a průměrným výnosem 6,15 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 89,7 tis. ha s produkcí 574,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,16 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 29,1 % ploch (114,3 tis. ha; 413,2 tis. tun) s průměrným výnosem 3,61 t/ha.

Přílohy