KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky k 17.7.2017

26/07/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

18.7.2017

Dle šetření SZIF k 17. 7. 2017 byla sklizeň základních obilovin a řepky v 28. týdnu stále na počátku žňových prací a její intenzivnější nástup komplikovalo především počasí. V minulém týdnu se lokálně na celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které zbrzdily v mnoha krajích celkový postup žní. Přesto oproti minulému roku je v druhém sklizňovém týdnu patrný rychlejší průběh sklizňových prací u základních obilovin, a také u řepky (tj. k 17. 7. 2017 je sklizeno 9,04 % ploch základních obilovin a 5,02 % ploch řepky, oproti 6,83 % ploch základních obilovin a 3,21 % ploch řepky ke dni 18. 7. 2016).

V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 59,04 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin byla stále teprve v počátcích. Celkem je v ČR sklizeno zhruba 114,1 tis. ha (9,04 %) ploch základních obilovin s celkovou produkcí 549,5 tis. tun. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly. Nejvíce obilovin je tradičně sklizeno v Jihomoravském kraji, kde je ze zhruba 71 % sklizen ozimý ječmen a v 1/3 je sklizeň ozimé pšenice (sklizeno 33 % ploch). Řepka v tomto kraji je sklizena z 41 %. Stejně pokročilá je sklizeň ozimého ječmene ve Zlínském kraji, kde je také sklizeno 71 % ploch. Nejpomalejší průběh zaznamenává Moravskoslezský kraj, kde sklizeň obilovin teprve začala sklizní ozimého ječmene (sklizeno 16,74 % ploch).

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 17. 7. 2017 činí 4,82 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2016 je aktuálně zjištěný výnos nižší než výnos základních obilovin dle ČSÚ k 10. 6. 2017 (5,5 t/ha) a také nižší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 18. 7. 2016 byl 6,18 t/ha). Odhad výnosu bude nicméně průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin, ale již dnes lze odhadnout, že bude rozhodně nižší než v roce 2016 vlivem sucha především v měsících květen a červen 2017.

K aktuálnímu datu je sklizeno zatím jen 19,8 tis. ha (5,02 %) ploch řepky. Produkce řepky dosahuje 549,5 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,24 t/ha. Řepka se sklízí dle šetření SZIF zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji, v ostatních krajích ČR je její sklizeň teprve na začátku.

Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2017 podle stavu k 10. 6. 2017, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 945,2 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,5 t/ha a produkci řepky ve výši 1 254,3 tis. t s průměrným výnosem 3,18 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 10,1 %, a u řepky by se měla snížit o 7,7 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši
5 300 – 6 000 tis. tun. Příčinou meziročního poklesu sklizně je předpoklad nižších výnosů u všech druhů obilovin. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku zůstaly téměř na stejné úrovni na 1 262,3 tis. ha (-0,1%). Kvůli špatnému přezimování (především v oblastech, kde porosty nebyly pod sněhem) se snížila plocha ozimých obilovin (pšenice ozimé, ječmene ozimého a triticale) a rozšířila se plocha jarních obilovin (pšenice jarní, ječmen jarní a oves). Výměra řepky meziročně mírně vzrostla o 0,3 % na 394,0 tis. ha.

V roce 2016 bylo ke dni 18. 7. 2016 sklizeno v ČR celkem 86 tis. ha obilovin (6,83 %) s produkcí 533,6 tis. tun a průměrným výnosem 6,18 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene, a to 71,2 tis. ha s produkcí 440,6 tis. tun a průměrným výnosem 6,19 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 3,2 % ploch (12,6 tis. ha, 44,4 tis. tun) s průměrným výnosem 3,53 t/ha.

Přílohy