KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky k 10.7.2017

14/07/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Sklizeno je k aktuálnímu datu 3,92 tis. ha (1 % ploch) řepky. Produkce řepky zatím dosahuje 6,8 tis. t s průměrným hektarovým výnosem 1,74 t/ha, to představuje ohromný propad proti stejnému období loňského roku, tehdy byl průměrný výnos 3,36 t/ha. Řepka se začala sklízet dle šetření SZIF zatím jen v Jihomoravském kraji, proto je předčasné hodnotit sklizeň (zatím sklizeno pouze 9,97 % ploch v tomto kraji).

Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2017 podle stavu k 10. 6. 2017, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 945,2 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,5 t/ha a produkci řepky ve výši 1 254,3 tis. t s průměrným výnosem 3,18 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 10,1 %, u řepky by se měla též snížit o 7,7 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 300 – 6 000 tis. tun. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku jsou téměř shodné, poklesly o 1,2 tis. ha na 1 262,3 tis. ha. Plochy pšenice ozimé zaznamenaly pokles o 24 tis. ha, proti tomu plochy ječmene jarního se rozrostly o 8,8 tis. ha. K poklesu ploch došlo u triticale, plochy žita naopak rostly. V letošním roce zaznamenaly výrazný nárůst jarní druhy obilovin – jarní pšenice (o 16 tis. ha) a oves 6,5 tis. ha). Výměra řepky meziročně vzrostla o 1,3 tis. ha na 394,3 tis. ha.

V roce 2016 bylo k 11. 7. 2016 sklizeno v ČR celkem 33,3 tis. ha obilovin (2,64 %) s produkcí 203 tis. tun a průměrným výnosem 6,1 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 28,7 tis. ha s produkcí 175 tis. tun a průměrným výnosem 6,11 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 0,70 % ploch (2,74 tis. ha, 9,2 tis. t) s průměrným výnosem 3,36 t/ha.

Přílohy