KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2016

08/06/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

7.6.2017

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2016, která je k dispozici ke stažení níže, byla zpracována s cílem informovat širokou veřejnost o poskytování přímých plateb v České republice v roce 2016.

Výroční zpráva zahrnuje jednotlivé oblasti přímých plateb:

  • Jednotnou platbu na plochu (SAPS)

  • Greening; včetně ploch využívaných v ekologickém zájmu (EFA), zachování ploch trvalých travních porostů (TTP), a diverzifikace plodin (DP)

  • Dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS)

  • Platbu pro mladé zemědělce (MZ)

  • Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP)

  • Systém Kontrol podmíněnosti (CC)

  • Principy pro plnění podmínky aktivního zemědělce (AZ)

Výroční zpráva obsahuje zejména statistiky z příjmu Jednotných žádostí v roce 2016 Státního zemědělského intervenčního fondu a dozorových organizací, včetně porovnání s rokem předchozím.

Příloha Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2016