KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 – 3. aktualizované znění

29/06/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

28.6.2017

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2017) 3922 final schválila dne 1. 6. 2017 3. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy