KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství proti suchu: podpora závlah a ochrana krajiny

27/06/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

24.6.2017

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes jednal v obci Višňové na jižní Moravě s místními zemědělci o suchu a jak proti němu bojovat. Ministerstvo zemědělství letos například otevřelo program na budování závlah na polích a v sadech. To je ale jen jedna součást rozsáhlého systému opatření proti suchu.

Zadržet vodu v krajině, účelně s ní hospodařit a přivést ji tam, kde je nejvíc potřeba, to je úkolem systémů opatření a podpor Ministerstva zemědělství.

„Navštívil jsem zemědělce na jižní Moravě, které v posledních týdnech trápí intenzivní sucho. Hledali jsme možnosti, jak jim v letošním roce pomoci a samozřejmě jsme se bavili i o tom, jak problematiku sucha řešit dlouhodobě. Vidím prostor pro to, aby tam, kde je to možné, začali zemědělci pěstovat plodiny, které mohou být rentabilní při využití závlahových systémů. Tedy věnovat se více pěstování ovoce a zeleniny, případně, výsadbě vinohradů. To vše finančně podporujeme,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Závlahy využívají například zemědělci v Polabí, které patří mezi suché oblasti. V místech, kde jsou funkční závlahy se zatím ani při současném počasí, nezačal výrazněji projevovat nedostatek zdrojů závlahové vody. Problém je ale technický, protože zejména na jižní Moravě jsou závlahy za hranicí své životnosti.

Sucho a jeho dosavadní projevy

Výnosy

Dopady sucha mohou ohrozit výnosy okopanin, pícnin, kukuřice, ovoce, révy vinné, řepky a obilnin. Situace u jařin je zatím lepší než u ozimů. Mezi nejvíce postižené patří kraje: Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Ústecký, Středočeský, Plzeňský a Jihočeský. Definitivní údaje, jak sucho ovlivní úrodu, budou ale jasné až po sklizni. První odhady sklizně zveřejní Český statistický úřad v polovině července.

Situace na vodních nádržích

Objemy všech nádrží jsou zatím dostatečné, většinou v rozmezí 70% – 90% naplnění. Zatím nedochází k významnému poklesu hladin, který by ohrožoval odběry vody.

Vodní toky

Nejhorší situace způsobená nízkým průtokem je v povodí Moravy, nepříznivý stav je také v povodí Labe na Cidlině a Mrlině. Úroveň sucha panuje na mnoha řekách v celé ČR, průtoky se pohybují mezi 25 % – 50 % dlouhodobého průměru. Kde je to možné, posilují vodohospodáři průtoky vodou z nádrží.

Zásobování obyvatel pitnou vodou z vodovodů

Zatím nejsou hlášeny problémy. Pokud bude sucho a vysoké teploty pokračovat, mohou být ohroženy zdroje z mělkých podzemních pramenů.

Suché oblasti v ČR

Regiony, které často trápí sucho, jsou: jižní Morava, Zlínsko, Rakovnicko a Žatecko. Suchá oblast je také v Polabí, ale zde zemědělské sucho vyrovnává četnější využívání závlah.

 

Ministerstvo zemědělství v současnosti dokončuje strategický dokument, jehož cílem je zvýšit odolnost České republiky vůči následkům sucha a nedostatku vody. Materiál obsahuje komplex vzájemně se podporujících opatření, která by měla připravit naše území na změnu klimatu.

Základem různých opatření je posílit schopnost krajiny, aby zadržovala vodu. MZe se proto zaměřuje zejména na využití retenční kapacity lesní a zemědělské půdy a na pozemkové úpravy. Od roku 2014 do nich MZe investovalo necelých 5 miliard korun.

Vláda v květnu 2016 schválila Ministerstvu zemědělství přípravu souboru 12 dotačních programů týkajících se hospodaření s vodou, které jsou postupně otevírány. Předpokládaný rozsah těchto programů činí do roku 2021 v přímých dotacích 13,6 miliardy korun, další 4,3 miliardy korun představuje spoluúčast žadatelů. Programy jsou vesměs orientovány na zadržení povrchových vod a také například na zvýšení počtu rybníků.

Aktuální a podrobné informace o suchu v různých částech ČR, včetně map, údajů o obsahu půdní vláhy nebo stavu vegetace i konkrétních plodin, je možné získat zdarma na webu Intersucho (www.intersucho.cz), který spravuje Státní pozemkový úřad.

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy