KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konzultační den pro zemědělce Ústeckého kraje – 6.6.2017

07/06/17
viz. zdroj

INFORMACE č. 42/2017

V rámci plánu činností Informačního centra pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje se konal dne 6.6.2017 v SŠT Mostě – Velebudicích konzultační den pro zemědělce Ústeckého kraje k vykazování vratky „zelené nafty“ v zemědělské prvovýrobě.

Konzultace provedla npor. Bc. Romana Bufáková z Celního úřadu pro Ústecký kraj – pracoviště Chomutov za účasti pracovníků OAK Most, poradkyně Jaroslavy Šamsové a Ing. Romana Honzíka z VÚRV.

V příloze přikládáme informace z konzultačního dne, kde jsou uvedeny poslední materiály k této problematice a je potřeba se jimi řídit.

Konzultační den proběhl na výbornou a účastníkům se dostalo odpovědí na každý dotaz.

Přílohy: 

• Informace č. j. 2033-2/2017-900000-231 – Forma a struktura podání daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání pro právnické a fyzické osoby po novele zákona o spotřebních daních – přípustné formy podání u jednotlivých osob

• Příloha Informace č. j. 2033-2/2017-900000-231 – Přípustné způsoby podání DAP podle §57 zákona o SPD a DŘ

• Informace č. j. 20063-2/2017-900000-231 – Přehled činností prováděných v živočišné prvovýrobě

• Příloha Informace č. j. 20063-2/2017-900000-231

• Příloha Informace č. j. 20063-2/2017-900000-231 – Nakládání s vedlejšími produkty živočišné výroby a jeho posouzení pro účely uplatnění nároku na vrácení daně

• Příloha č. 1 Informace č. j. 20063-2/2017-900000-231 – Přehled činností (rostlinná prvovýroba)

• Informace č. j. 20065-2/2017-900000-231 – Vedení evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů spotřebovaných v živočišné prvovýrobě

• P Ř I Z N Á N Í k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů dle § 57 – zelená nafta – od zdaňovacího období březen 2017

• POKYNY k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353 / 2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

 

V Mostě, dne 6. 6. 2017

Vydává: OAK Most – IC

Fotogalerie: