KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Kontroly podnikatelů – příručky

23/06/17
viz. zdroj

Zdroj: HK ČR

Úřad HK ČR v reakci na podněty podnikatelů, týkající se vzrůstajícího počtu kontrol jejich provozů ze strany různých orgánů státní správy, připravil sérii příruček, které podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly u podnikatelů provádějí:

Daňová a finanční správa
Živnostenské úřady
Česká obchodní inspekce
Česká správa sociálního zabezpečení 
Státní inspekce práce  
Příručky jsou koncepčně připraveny tak, aby poskytovaly podnikatelům nezbytné základní informace o tom, jak příslušné kontroly probíhají, kdo je oprávněn je provést, jaká součinnost může být po podnikatelích vyžadována a konečně jaká mohou být učiněna zjištění, příp. jaké mohou být jejich následky.

Viz naleznete Obecnou příručku vycházející z kontrolního řádu, obsahující základní principy kontrol, oprávnění kontrolujících i kontrolovaných osob, mimo jiné zařazení výčtu nejčastějších kontrol, i kontrol specifických pro určité skupiny podnikatelů (kontrola Krajské hygienické stanice, České potravinářské a zemědělské inspekce, apod.).

OBECNÁ PŘÍRUČKA

Na obecnou příručku navazují příručky specializované:

DAŇOVÁ KONTROLA
Kontrola živnostenského úřadu
Kontrola České obchodní inspekce
Kontrola České správy sociálního zabezpečení
Kontrola Státní inspekce práce
Kontrola Cizinecké policie
Kontroly orgánů sledujících rozpočtovou kázeň

V příloze této zprávy naleznete první ze specializovaných příruček, a to daňovou kontrolu. Další příručky můžete očekávat v průběhu roku.

Věříme, že vám příručky pomohou zorientovat se v dané problematice a připravit se na případné kontroly ve vašich firmách.

S pozdravem

Tomáš Vrbík
tajemník úřadu

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
T: 266 721 320
www.komora.cz