KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Praze se představily projekty podpořené Fondem environmentální odbornosti

26/05/17
viz. zdroj

Zdroj: MŽP

 

18. 05. 2017

Fond environmentální odbornosti v letošním roce ukončil úspěšné působení v České republice. Během programového období se podílel 2 miliony švýcarských franků na realizaci projektů v oblasti životního prostředí. Na závěrečné konferenci FEO v Praze se představily některé z 33 dokončených projektů.

Jako příklady dobré praxe byly prezentovány mimo jiných projekty města Litoměřice – Ready 21 – Udržitelný rozvoj, Energetika, Místní Agenda & Doprava ke zlepšení zapojení občanů do řízení města s příspěvkem 2,2 milionů korun; Národní sítě Zdravých měst – Udržitelné město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost s návrhy témat ke zlepšení městského životního prostředí za spolupráce obyvatel a vedení měst s příspěvkem 1,9 miliónu korun; města Prachatice – Bioodpad řešíme společně ke zlepšení třídění odpadů a ke snížení množství biologického odpadu v komunálním odpadu s příspěvkem 0,78 milionů korun nebo města Chrudimi – Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi pro zkvalitnění řízení a zvýšení spolupráce s veřejností s příspěvkem 2,6 milionů korun.

„Realizace prvních projektů byla zahájena začátkem roku 2012, poslední projekty pak byly ukončeny na podzim roku 2016,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. A pokračuje: „Zprostředkovatelem fondu bylo Ministerstvo životního prostředí ČR. Aktivity i cíle projektů se týkaly širokého spektra oblastí, které souvisí s environmentální tématikou a udržitelným rozvojem. Kromě Místní Agendy 21 šlo o oblast hospodaření s vodou, odpadový management, ochranu mokřadních ploch nebo hospodaření s energiemi. Díky působení FEO v České republice došlo ke zvýšení kapacit státní správy ve vybraných oblastech životního prostředí, k rozšíření zkušeností a znalostí českých environmentálních organizací a k využití nových metod propagace ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.“

Fond environmentální odbornosti byl součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který vycházel z tzv. Švýcarského Příspěvku (Swiss Contribution), grantu Švýcarska podporujícího záměr Evropské unie snížit hospodářské a sociální rozdíly v nových členských zemích. Švýcarský Příspěvek vycházel z Memoranda o porozumění mezi EU a Švýcarskem z roku 2006 a formou bilaterálních dohod poskytl granty ve výši 1,302 mld. CHF pro 13 nových členských států, které vstoupily do Evropské unie po 1. květnu 2004. V ČR tento Program ukončila 3. května závěrečná konference v Ostravě.

Poznámka:

Místní Agenda 21 /MA 21/ je dobrovolný nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní nebo regionální úrovni. MA 21 znamená systémový přístup k řízení obce, města, mikroregionu nebo kraje. Součástmi Místní Agendy 21 jsou mimo jiné strategické plánování a řízení, zapojení laické i odborné veřejnosti do plánování a rozhodování. To se týká například životního prostředí, ekonomiky a místního podnikání, dopravy, vzdělávání a výchovy, zdraví, energetiky, odpadového hospodářství nebo územního rozvoje.

 

Kontakt pro více informací:
Oto Klikar
Oddělení programů Evropské unie, MŽP
Tel.: +420 731 690 237
E-mail: oto.klikar@mzp.cz