KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Senoseč 2017: Stovky zachráněných zvířat, nová verze mobilní aplikace i postupy prevence. Nejaktivnější dobrovolníci získají cenu

31/05/17
viz. zdroj

Zdroj: MŽP

 

30. 05. 2017

Kampaň za záchranu živočichů při senoseči pokračuje. Letos k účinnější záchraně zvířat pomůže nová verze mobilní aplikace Senoseč online s novými profily pro zemědělce i myslivce, kterou vyvinula Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity [1]. Dnes tuto novou verzi mobilní aplikace spolu s novými postupy preventivních opatření při sečích představil ve Školním zemědělském podniku Lány ministr Richard Brabec se zástupci ČZU. Společný projekt ČZU a MŽP běží úspěšně již třetím rokem. Jen loni se díky němu podařilo zachránit celkem 553 zvířat. Na začátku letošní sezóny je zachráněných zvířat už 403.

„Projekt Senoseč online prokazatelně nese ovoce. Inspiruje veřejnost i odborníky, podněcuje vývoj nových technologií a rozvoj nových postupů při prevenci, např. s využitím dronů s termovizí. Před třemi roky jsme s ČZU dali veřejnosti, myslivcům i zemědělským podnikům nástroj pro komunikaci, který jim umožňuje redukovat hrozivá čísla zvířat usmrcených každoročně při senosečích. V roce 2015, prvním roce provozu portálu, jsme začínali zhruba se stovkou zachráněných zvířat a dvěma tisíci zaregistrovaných uživatelů. Za loňskou sezónu tato čísla několikanásobně vzrostla. Zachránit před sekačkou se loni podařilo 553 zvířat a výrazně vzrostly i počty registrovaných uživatelů z řad zemědělských podniků, zemědělských pracovníků, myslivců i dobrovolníků. Zvýšila se významně i plocha, na níž záchranné akce před senosečí probíhaly. A čísla rychle rostou i letos. Zachráněných zvířat je teď, v první části sezóny, už přes 400. K tisícům dobrovolníků rychle přibývá zaregistrovaných zemědělských podniků, kterých je letos už 439, tedy dvakrát více než loni. A ke čtyřem stům je i mysliveckých sdružení,“ komentuje vývoj projektu Senoseč ministr životního prostředí Richard Brabec.

Úspěchy portálu SENOSEC.CZU.CZ, využití moderních technologií

Díky portálu SENOSEC.CZU.CZ a aktivitě mnoha dalších partnerů projektu vznikla hlubší spolupráce mezi dobrovolníky, myslivci a zemědělci [2].

„Školní zemědělský podnik ČZU v Lánech jde příkladem široké profesní veřejnosti. Dnes má ČZU ve spolupráci s dalšími partnery projektu dílčí výsledky výzkumu, jak užívat úspěšně dron s termovizí se zaměřením právě na senoseč. Při letošní prevenci bylo bezprostředně zachráněno a vyneseno na 250 hektarech sečené vojtěšky 6 mláďat srnčí zvěře, dalších minimálně 20 dospělých zvířat bylo vyplašeno. Významnou pomocí jak při prevenci, tak při výzkumu bylo právě užití dronu s termokamerou a využívání webového portálu. Záchrana každého mláděte vede k udržení zdravé populace a zdravého genofondu daného druhu v České republice,“ vysvětluje prorektor ČZU Petr Heřmánek.

„Loňská verze mobilní aplikace má dnes nového a lepšího nástupce, který umožní přímé zadání termínu sečení a preventivní akce jak zemědělcům, tak myslivcům kdekoliv v terénu. Pro letošní sezónu jsme vylepšili i webový portál, který je s mobilní aplikací propojený. Rozšířili jsme možnosti pro registraci účastníků s dronem, kteří mohou být osloveni pro účast se svojí technikou k preventivním akcím. Dále můžou dobrovolníci nově za svou pomoc v terénu získat hodnocení od organizátora ve formě zdviženého palce. A dobrovolník zase může čtyřlístkem a slovně ohodnotit uspořádanou akci,“ popisuje Jan Bartoška, vedoucí projektu Senoseč za Provozně ekonomickou fakultu ČZU.

Soutěž o lajky jako na sociálních sítích

Aktivita všech zúčastněných při záchraně zvířat při sečích je velmi důležitá. MŽP spolu s ČZU tedy uspořádá soutěž pro nejaktivnější dobrovolníky, kteří objíždějí i několik akcí za sezónu. „Na konci června, až letošní senoseče skončí, společně s ČZU oceníme 5 dobrovolníků, kteří získají nejvíce zdvižených palců. Těšit se mohou např. na přenosnou nabíječku pro mobil do terénu, svítilnu, externí disk ad.,“ uvádí ministr Richard Brabec. Více k soutěži na tomto odkazu.

Důležitá je komunikace

Pro MŽP je důležitá zejména záchrana chráněných druhů, jako jsou různí drobní savci, dále např. čejky, chřástalové, koroptve nebo další ptáci. Statistiky, kolik zvířat zemědělská technika usmrtí, neexistují. Ale odhady myslivců jen u srn hovoří zhruba o 50 zabitých mláďatech na 1000 ha travních porostů.

„Projekt Senoseč stojí na komunikaci. Spolupráce mezi skupinami, kde dříve vázla komunikace, se díky webovému portálu SENOSEC.CZU.CZ a mobilní aplikaci Senoseč online, na jejíž vývoj jsme v rámci studentské soutěže přispěli ČZU 100 000 Kč, nyní úspěšně rozvíjí. Právě zlepšení komunikace příslušných skupin, a tak i více zachráněných zvířat byly hlavní důvody, proč jsme se do projektu pustili. A já jsem rád, že se oba cíle daří naplňovat. Je to i díky podpoře od zastřešujících organizací myslivců či zemědělských podniků, kterou jsme pro projekt získali loni, takže webový portál i aplikaci letos znovu doporučily mezi svými členy,“ vysvětluje ministr Brabec.

„Svůj podíl na rozšíření portálu i mobilní aplikace mezi zúčastněné skupiny má mimo jiné i informování Státního zemědělského intervenčního fondu. Ten loni i letos rozeslal svým podnikům doporučení, aby portál i aplikaci využívaly. Pozitivní dopad má rovněž aktivní zapojení Českomoravské myslivecké jednoty, která projekt také před loňskou a letošní sezónou podpořila mezi svými členy,“ říká Jiří Kasina, člen Mysliveckého sdružení Beškov-Blatce, který projekt Senoseč od začátku podporuje ve svém regionu i jinde v ČR.

„Pro pozitivní efekt webového portálu i mobilní aplikace je důležité, aby se zapojilo co nejvíce zemědělců i myslivců. Jen tak může podle nás projekt ve větší míře přispět ke snížení ztrát na zvěři, k nimž každoročně při senosečích dochází. Proto portál i aplikaci doporučujeme našim členům, kterých máme na 63 tisíc, skrze naše webové stránky, časopis Myslivost nebo Facebook,“ doplňuje jednatelka Českomoravské myslivecké jednoty Martina Novotná.

Poznámky:

[1] Mobilní aplikace Senoseč online byla spuštěna 2. 6. 2016 a vznikla díky spolupráci MŽP s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity. MŽP v rámci studentské soutěže poskytlo 100 000 Kč na tvorbu nejlepších aplikací pro mobily a tablety, které jsou kompatibilní s portálem SENOSEC.CZU.CZ, který ČZU spolu s MŽP spustily v r. 2015. Více najdete na tomto odkazu.

[2] Ve studentské soutěži zvítězili s aplikací Senoseč online pro Android studenti Pavel Junek a Radomil Holík. Více o studentské soutěži a jejích výsledcích najdete na tomto odkazu.

 • Tabulky Senoseč 2017 (PDF, 150 kB)

 • Kontakt pro média:
  Jana Taušová
  zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
  Tel.: +420 739 242 379
  E-mail: tiskove@mzp.cz

  Josef Beránek
  tiskový mluvčí České zemědělské univerzity
  Tel.: +420 774 557 699
  E-mail: beranek@rektorat.czu.cz