KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 18.4.2017

20/04/17
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Zveřejněno: 18.04.2017

 

  • 18. 4. 2017 K dnešnímu dni evidujeme na území České republiky již jen jedno uzavřené pásmo okolo ohniska vysocepatogenní ptačí chřipky. Je jím pásmo dozoru ohniska Poseč v Karlovarském kraji. Ke zrušení tohoto posledního pásma by mělo dojít během poslední dekády dubna. Od 22. března do dnešního dne nebylo v ČR  potvrzeno žádné nové ohnisko ptačí chřipky. Prošetřena ve stejném období byla dvě nová podezření na výskyt ptačí chřipky v chovech drůbeže. Obě vyšetření skončila s negativním výsledkem, příčinou úhynů nebyla ptačí chřipka. Od začátku roku bylo v ČR postupně potvrzeno 39 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže či u ptáků žijících v zajetí. Virus byl potvrzen také u 52 volně žijících ptáků na území 13 krajů.  Přestože se nákazová situace v ČR výrazně zlepšila, ohniska v chovech drůbeže i u volně žijících ptáků v některých dalších evropských zemích stále přibývají.
  • 22. 3. 2017 Potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky subtypu H5 v obci Poseč v Karlovarském kraji. V hospodářství se v současnosti nachází cca 30 kusů drůbeže (kur domácí a kachny). Soukromý veterinární lékař nahlásil Státní veterinární správě úhyn 6 ks slepic v uvedeném hospodářství. Další ptáci již  vykazovali typické klinické příznaky nákazy. Následné vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo nákazu. Drůbež se s velkou pravděpodobností nakazila při kontaktu s volně žijícím vodním ptactvem nacházejícím se v jeho blízkosti. V souladu s platnou legislativou budou zbývající ptáci v ohnisku v průběhu zítřka utraceni. V současné době se připravují mimořádná veterinární opatření pro ohnisko a uzavřená pásma. Pásmo dozoru zasáhne na území Plzeňského kraje. Jedná se o 39. ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky vyhlášené v ČR od začátku letošního roku a o první ohnisko vyhlášené po téměř dvou týdnech od posledního předchozího případu. Po provedené povinné desinfekci nákazou zasažených chovů a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená pásma u 29 ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření.

 

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

 

Ptačí chřipka – žádost o náhradu

Laboratorní protokoly z vyšetření

Nařízení vydaná SVS

Fotogalerie

Mapy

Ptačí chřipka – nákazová situace v Evropě a ve světě

Nejčastější dotazy