KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Šetření o ovocných sadech se dotkne více než tří tisíc pěstitelů

19/04/17
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Zuzana Fialová

Od 20. dubna do 26. května bude probíhat šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) o ovocných sadech. Dotkne se více než tří tisíc pěstitelů, kteří produkují ovoce převážně pro trh. Informovala o tom tisková mluvčí ČSÚ Petra Báčová. Předmětem šetření je počet ovocných stromů nebo keřů a výměra ovocných sadů podle jednotlivých druhů. U sadů hlavních druhů ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně, meruňky a broskvoně, se zjišťuje také odrůdová skladba, skupiny podle ranosti, hustota výsadby a věková struktura.

Pravidelné strukturální šetření se provádí jednou za pět let a týká se pěstitelů, kteří obhospodařují alespoň 0,2 hektaru ovocných sadů s produkcí ovoce určenou zcela nebo převážně pro trh. Proběhne na celém území České republiky. Přímo ale oslovíme jen některé zemědělce,“ sdělila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Přibližně za 1020 subjektů, které obhospodařují produkční ovocné sady, budou údaje převzaty z Registru sadů vedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Ostatní zemědělci vyplní standardní statistický výkaz. Pěstitelé vlastnící datovou schránku budou osloveni jejím prostřednictvím, zbývající obdrží výkaz poštou nebo je navštíví tazatelé ČSÚ.  Šetření o ovocných sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie, ve kterých sady převyšují výměru 500 hektarů.*