KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové zveřejněné informace k problematice "zelené nafty"

04/04/17
viz. zdroj

Zdroj: www.celnisprava.cz

Nové zveřejněné informace k problematice "zelené nafty"

Obsah stránky

​Na webu Celní správy ČR byly v sekci Zelená nafta (odkaz do sekce zde) zveřejněny následující informace 

  1. Účetní a daňové aspekty vrácení daně ze zelené nafty, který byla spotřebována v roce 2016, ale nárok na její vrácení vznikl souhrně až v roce 2017
  2. Podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo jiným zástupcem pro uplatnění nároku na vrácení daně ze zelené nafty
  3. Poskytování informací k novele zákona o spotřebních daních související s rozšířením tzv. zelené nafty“ i na živočišnou prvovýrobu
  4. Seznam pracovníků odborných útvarů celního úřadu, kteří mohou po přechodnou dobu poskytovat daňovým subjektům základní a stručné informace k problematice "zelené nafty"
  5. Prezentace k novele § 57 – zelená vratka – Praha 18.1. a 24.1. 2017
  6. Materiál VÚTZ – Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice
 
Formulář – Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 – zelená nafta – od zdaňovacího období březen 2017
Obsah stránky

​Na webu celní správy byl zveřejněn formulář daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57, který je platný od zdaňovacího období březen 2017. Formulář je zveřejněn, jak v části "Formulář – online", tak v části "Daně – Daňové tiskopisy". 

Stránka byla publikována dne: 13. 2. 2017