KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění Zásad DP 9.F.e a DP 20.B.c

24/03/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

22.3.2017

Zpřesnění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2 d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017

V příloze předkládáme k podpisu pana ministra Zpřesnění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2 d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 („Zásady 2017“), a to u dvou dotačních programů („DP“):

DP 9.F.e.

Dotační program je kompletně upravován a bude realizován na základě zpřesnění Zásad v dalším průběhu roku 2017.

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2017 proběhne kompletní nastavení pravidel dotačního programu 9.F.e. Regionální přenos informací, nelze v současné době k tomuto dotačnímu programu stanovit termíny začátku a ukončení příjmu žádostí, a proto je předloženo zpřesnění Zásad;

DP 20.B.c)

Důvodem je snaha o zahrnutí kategorie Kur domácí – masný typ a sjednocení s kategorií Kur domácí – nosný typ – odchov pro rozmnožovací chovy. Notifikovaná kalkulovaná sazba je v případě obou kategorií stejná a sloučení do jedné kategorie Kur domácí – odchov mláďat pro rozmnožovací chovy umožní čerpat finanční prostředky také pro žadatele chovající kategorii Kur domácí – masný typ.

 

Zpřesnění se týká níže uvedených částí Zásad 2017:

 

Upřesnění části A. Obecné podmínky bod 1. odst. j).

Původní znění:

Příjem žádostí

Začátek příjmu

žádostí:

Ukončení příjmu

žádostí:

Dotační programy

Od 13.4.2017 včetně

Do 28.4.2017 včetně

9.F.e.

 

Nové znění:

Příjem žádostí

Začátek příjmu

žádostí:

Ukončení příjmu

žádostí:

Dotační programy

Bude určeno zpřesněním Zásad pro zavedení dotačního programu

Bude určeno zpřesněním Zásad pro zavedení dotačního programu

9.F.e.

 

 

 

 

Upřesnění části: – 20.B. dotační podprogram 20.B.c) Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách  – z důvodu uvedení nadbytečného textu „nosný typ“ u skupiny A  u kategorie Kur domácí – odchov mláďat pro rozmnožovací chovy se

původní znění textu názvu dané kategorie:

Kur domácí – nosný typ – odchov mláďat pro rozmnožovací chovy

nahrazuje novým zněním textu názvu dané kategorie:

Kur domácí – odchov mláďat pro rozmnožovací chovy.

Přílohy