KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zakládání a management agrolesnických systémů

07/03/17
viz. zdroj

Zdroj: VÚST

Vážení příznivci rychle rostoucích dřevin,

dovolujeme si vás pozvat na několikadenní kurz „Zakládání a management agrolesnických systémů“ – témata přednášek a exkurzí viz informační leták ZDE

Pro více informací a přihlášení kontaktujete, prosím, Ing. Soňu Kajzrovou (ČZU) kajzrova@ftz.czu.cz

Součástí kurzu je také exkurze na Michovka v Průhonicích a přednáška Ing. Wegera o pěstování RRD na zemědělské půdě včetně možností jejich využití v agrolesnických systémech.

Děkuji a přeji hezký den

Jana Jobbiková
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odbor fytoenergetiky a biodiverzity

Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst.
Section of Phytoenergy and Biodiversity

Květnové nám. 391                                                     +420-296 528 270
252 43 Pruhonice                                                         www.vukoz.cz
Czech Republic                                                            www.vukoz.cz/index.php/isoze-domu

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky