KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 3.3.2017

07/03/17
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

 

 

  • 3. 3. 2017  V průběhu 2.3. 2017  byla utracena drůbež v chovech drůbeže v Chebu-Klesti a obci Poustka na Chebsku. Utraceno cca 33.000 ks drůbeže. Byla vydána nařízení pro uzavřená pásma. Co se týče volně žijících ptáků, byla ptačí chřipka H5N8 dosud potvrzena u 52 jedinců na území 13 krajů České republiky.
  • 28. 2. 2017 Potvrzena dvě nové ohniska ptačí chřipky H5, která se nacházejí v komerčních chovech drůbeže na Chebsku v Karlovarském kraji. Obě hospodářství patří stejnému podnikatelskému subjektu. První chov se nachází v Chebu-Klesti a jsou zde chovány výkrmové kachny a brojleři. Chovatel nahlásil úhyn cca jedné desetiny z 12000 chovaných kachen a více než 100 z cca 1000 brojlerů. Ve druhém hospodářství v obci Poustka uhynulo téměř 900 z více než 5000 kachen a více než čtvrtina ze zhruba 400 chovaných krůt. Drůbež vykazovala typické příznaky nákazy. Utrácení zbývající drůbeže v ohniscích začnou pracovníci SVS ve spolupráci s hasiči ve čtvrtek. Připravují se nařízení pro uzavřená pásma, která částečně zasáhnou také na území sousedního Německa. V České republice je aktuálně 37 ohnisek ptačí chřipky, z toho tři v Karlovarském kraji.

 

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

 

Ptačí chřipka – žádost o náhradu

Laboratorní protokoly z vyšetření

Nařízení vydaná SVS

Fotogalerie

Mapy

Ptačí chřipka – nákazová situace Evropa

Nejčastější dotazy