KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda nepodpořila zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu

31/03/17
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

 

Autor: Eva Seifertová

Vláda podle očekávání nepodpořila návrh skupiny poslanců na zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu. Vyplývá to z výsledků jednání publikovaných na webu. Podle názoru vládních legislativců by omezení bylo neopodstatněné.

Komunisté ve svém návrhu argumentují nutností dostatečné ochrany zemědělské půdy i veřejným zájmem. Předkupní právo by podle vládní legislativy ale nezaručilo, že noví vlastníci budou pozemky dál zemědělsky obhospodařovat.

Předkupní právo by měl mít podle předlohy stát zastoupený Státním pozemkovým úřadem nebo zemědělci, kteří jsou na dané půdě v nájmu nebo pachtu. Předkladatelé návrhu poukazují například na to, že za současného právního stavu má nový nabyvatel možnost požádat o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a stavět třeba průmyslové zóny nebo obchodní centra.

Vlastník pozemku by směl podle předlohy převést půdu někomu jinému až potom, co stát nebo oprávněný uživatel nabídku z předkupního práva do dvou měsíců nevyužije. Předkupní právo by se nevztahovalo na bezúplatné převody na osoby blízké, na zahrady nebo například na pozemky v zastavěném území obce. Nemělo by se vztahovat ani na pozemky do 1000 metrů čtverečních.

Norma by také zakázala nabývat tuzemskou zemědělskou půdu osobám a firmám z těch zemí mimo EU, v nichž na oplátku čeští občané a české firmy nemohou zemědělskou půdu nakupovat. Výjimka by platila pouze pro dědění.

O návrhu rozhodnou zákonodárci. Je ovšem otázkou, zda se k tomu ve zbytku volebního období sněmovny dostanou.

Rovněž Agrární komora ČR již delší dobu chce, aby zemědělci měli předkupní právo na pozemky, na kterých hospodaří. Má podle ní jít o jeden z nástrojů, který by zemědělce motivoval k větší péči o půdu a také o nástroj v boji proti suchu. Rovněž Zemědělský svaz ČR chce pro zemědělce prosadit předkupní právo u pozemků, na nichž hospodaří. Proti je naopak Svaz vlastníků půdy.*