KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jde ještě zachránit český venkov? Sedláci nabízejí řešení

24/03/17
viz. zdroj

Zdroj: ASZ

 

 Žádná politická strana dosud nevytvořila ucelenou a jasnou představu o podobě našeho zemědělství a venkova, se kterou bychom se mohli jako soukromí sedláci – podnikatelé a občané identifikovat a která by také byla dlouhodobě životaschopná.   

„Místo toho se neustále točíme v kruhu nekonečných dohadů o dotacích a podporách, které však nevytvářejí podmínky pro eliminaci a předcházení problémům, ale často je naopak přímo generují. K tomu přistupuje naprosto neúnosný objem byrokracie a všemožných regulací, a ve výsledku tak tento systém vytváří za nás nesvobodné vazaly státu a z venkova socialistický skanzen. Jako svobodní občané a sedláci, kteří na venkově nejen podnikají, ale především žijí se svými rodinami, jsme proto vytvořili jasnou a komplexní představu o tom, jak by český venkov měl a mohl vypadat,“ říká čestný předseda Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Stanislav Němec. 

Ani po 27 letech politici nedokázali změnit problematický model socialistického zemědělství, který svými kořeny stále vězí v období násilné kolektivizace a který je v důsledku toho příčinou negativních přístupů k vlastnictví, hospodaření, přírodě i zdrojem negativních společenských jevů ve vztazích mezi lidmi navzájem i k obci, v níž žijí. Je totiž založen na nepřirozeném kolektivistickém základě, který z principu neumožňuje rozvíjení individuální svobody a tím ani občanské aktivity a odpovědnosti. Tato skutečnost jasně pramení z dlouhodobě vytvářené iluze, kterou laická veřejnost v průběhu dlouhých desetiletí přijala, že kolektivní průmyslové, velkoplošné a jen na produkci orientované zemědělství je tím dobrým, co z období komunismu nakonec vzešlo. Systematicky a dlouhodobě se však pomíjí zcela zásadní a nezastupitelný společenský i ekologický význam rodinných farem pro jejich domovské obce a jejich obecní společenství. Stejně tak je téměř ignorována nezastupitelná role rodinných farem pro generační kontinuitu života na venkově.

Rodinné farmy a vše, co se k nim váže, se tak prosazují pomaleji, než by bylo v prostředí SZP EU přirozené, a to je třeba změnit. Chápeme, že současná struktura zemědělství je výsledkem historického vývoje a neděláme si iluze, že se může změnit do podoby běžné například v západoevropských státech a ani to není naším cílem. Respektujeme, že v českém zemědělství existují subjekty, které fungují na zcela jiných ekonomických i filozofických principech, než je rodinné hospodaření, a pokud nevznikly podvodem na vlastnících nebo nedodržením či zneužitím restitučních zákonů, mají své nezpochybnitelné právo na svobodnou existenci. Zároveň jsme však přesvědčeni, že státní a společenská podpora by měla prioritně směřovat právě k podpoře těch forem hospodaření, které naplňují i výše uvedený celospolečenský prospěch, který ze samé podstaty věci kolektivní podniky společnosti přinést nemohou.

Venkov a zemědělství v ČR potřebují takové změny, na jejichž konci budou rodinné farmy pevnou páteří českého zemědělství. Je v zájmu všech, aby venkov tvořili reální lidé na svých statcích, kteří čelí společenským problémům či výkyvům na trhu lépe, než odosobněná kolektivní „výroba“, jejíž výstupy jsou převážně v produkční oblasti, zatímco společenský nebo ekologický vliv takovýchto podniků je spíše negativní. Jedině takový posun ve společnosti může vyvolat snahu politických subjektů o skutečnou změnu zemědělské politiky.             

„Jako svobodní občané a sedláci, kteří na venkově nejen podnikají, ale především žijí se svými rodinami, jsme proto vytvořili jasnou a komplexní představu o tom, jak by český venkov  měl a mohl vypadat a formou Desatera ASZ ČR ji předkládáme,“ informuje Stanislav Němec.

„Námi předkládané Desatero může posloužit nejen jako dokument, který ministerstvu zemědělství a vládě konstruktivní cestou definuje hlavní požadavky a dlouhodobá stanoviska ASZ ČR včetně konkrétních návrhů řešení, ale také jako základ vlastní představy o zemědělství a venkovu nejen pro rok 2017 – bez populismu a s potenciálem řešit podstatu problémů. A v neposlední řadě je určeno široké veřejnosti k pochopení nezastupitelné role sedláků na venkově v širších souvislostech včetně jejich vlivu na budoucí podobu a charakter naší země,“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík.   

„Jednou z inspirací pro vznik Desatera nám byl fakt, že většina politických stran a hnutí dlouhodobě nemá jasnou a ucelenou představu o venkovu a zemědělství. Anebo představu má, ale směrem k návratu do doby kolektivizace, která se rozhodně neosvědčila. Přitom venkov, zemědělství a krajina zásadně ovlivňují naše životy a Asociace nabízí model, který funguje na mnoha místech na světě a má své dobré příklady také v ČR. Stačí nebát se tomuto vzoru více věřit a dát mu potřebný prostor, který zatím vyplňují víceméně populistické návrhy, jež stojí spoustu veřejných prostředků a přitom žádnou podstatnou a veřejnosti prospěšnou změnu nepřinášejí,“ uzavírá tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek. 

Desatero_ASZ_CR_.pdf Desatero_ASZ_CR_.pdf (738,29 KB)

Zdroj: tisková zpráva ASZ