KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákaz dovozu drůbežích produktů do Ruska v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v ČR

15/02/17
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Dobrý den,

sdělujeme informaci z jednání.

Na základě požadavku Agrární komory ČR a Českomoravské drůbežářské unie proběhlo v minulém týdnu jednání s ústředním ředitelem Státní veterinární správy panem MVDr. Zdeňkem Semerádem, jehož hlavním bodem bylo řešení problémů s ptačí chřipkou H5. Vysoce patogenní aviarní influenza subtypu H5N8 se šíří Evropu a jednotlivé státy začaly zpřísňovat požadavky certifikáty o beznákazové situaci.

 

Mezi drůbežáři je oprávněná obava z omezení vývozů vajec nejen do Ruské federace, ale i do Běloruska a Kazachstánu, kteří jsou s Ruskou federací v celní unii. Ruská federace oznámila, že pro vývoz musí být doloženo potvrzení/certifikát o beznákazové situaci v dané lokalitě. Tato lokalita není v požadavku blíže specifikována. Z tohoto důvodu se SVS ČR přiklání k definování lokality na úroveň kraje.

V tomto okamžiku nelze do Ruské federace vyvážet vejce pouze z Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a ze Středočeského kraji.

Přesto je nutné neustále sledovat aktuální nákazovou situaci, kterou naleznete na stránkách SVS ČR

https://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/