KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahájení 5. kola příjmu žádostí v rámci programu Úvěry na nákup půdy

10/02/17
viz. zdroj

Zdroj: PGRLF, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. by rád informoval své klienty, že od 1. 3. 2017 otevře 5. kolo příjmu žádostí v rámci programu Úvěry na nákup půdy. Pravidla programu prošla některými úpravami, z nichž nejdůležitější jsou: navýšení jednotkové kupní ceny na 35 Kč/m², prodloužení doby splatnosti úvěru až na 25 let, úprava podmínek pro uvolnění čerpání úvěru, zpřístupnění programu začínajícím zemědělcům a dále byly blíže specifikovány požadované přílohy k žádosti.

V rámci současného kola je možné podávat žádosti až do 28. 2. 2017.

Nová pravidla programu jsou k dispozici na stránkách www.pgrlf.cz v sekci Ke stažení.