KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 31.1.2017

01/02/17
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

 

 • 31. 1. 2017 Ve večerních hodinách 30. 1. 2017 potvrzeno vyšetřením ohnisko ptačí chřipky H5 v obci Bílence v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. V chovu se nachází cca 400 ks drůbeže různých druhů. Chovatel nahlásil úhyn dvou krůt, část chované drůbeže vykazovala typické příznaky nákazy. V průběhu dnešního dně bylo ohnisko zlikvidováno.  Jedná se o třinácté letošní ohnisko nákazy v ČR a první v Ústeckém kraji. Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 byla dosud v ČR potvrzena také u 31 volně žijících ptáků.
  V průběhu dne potvrzena další dvě ohniska ptačí chřipky H5, obě v Jihočeském kraji. V prvním případě se jedná o komerční chov – výkrm kachen ve Vlachově Březí v okrese Prachatice (cca 17000 ks). Chovatel zde nahlásil vysoký úhyn 14denních kachňat. Ve druhém případě jde o drobnochov drůbeže v obci Ledenice v okrese České Budějovice. V chovu celkem cca 40 ks drůbeže (slepic a kachen). Chovatel zde nahlásil úhyn dvou slepic, několik dalších s typickými klinickými příznaky. V případě obou chovu vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5. V průběhu zítřka bude provedeno v souladu s platnou legislativou utrácení a budou vydána nařízení pro ohraničená pásma. V ČR je aktuálně 15 ohnisek ptačí chřipky.
  Nákaza se vyskytuje ve více než 20 zemích EU. Počet ohnisek v chovech drůbeže na území EU se blíží 600. Nejvíce postiženými státy jsou Maďarsko (231 ohnisek) a Francie (177 ohnisek) (údaje  k 30.1. 2017).
 • 29. 1. 2017  Včera ve večerních hodinách potvrdily laboratorní výsledky výskyt ptačí chřipky H5 v dalším malochovu, tentokrát v Ostravě – Svinově v Moravskoslezském kraji. V  chovu se nachází asi 20 ks drůbeže, která bude dnes v 10 hod. usmrcena. Vyšetření zároveň potvrdila výskyt ptačí chřipky u volně žijící labutě v Opavě a ve Veselí nad Lužnicí.

 

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

 

Ptačí chřipka – žádost o náhradu

Laboratorní protokoly z vyšetření

Nařízení vydaná SVS

Fotogalerie

Mapy

Nejčastější dotazy

 

 


 

Předchozí události

 • 26. 1. 2017 V průběhu odpoledne provedeno utracení kachen na farmě Řitovíz u Blatné. V její blízkosti se nacházejí ještě dva reprodukční chovy kachen na nichž je celkem cca 3600 zvířat. Provedena vyšetření odebraných vzorků z těchto chovů na aviární influenzu, s negativním výsledkem. Zdravotní stav ptáků v chovech je dál bedlivě sledován. Podobně jako v případech předchozích ohnisek bylo vydáno nařízení pro uzavřená pásma s cílem zamezit šíření nákazy.
  Zlikvidováno tako ohnisko v Turnově-Kadeřavci. Utraceno celkem 57 kusů ptáků různých druhů. Dokončují se mimořádná veterinární opatření pro pásma.
 • 25. 1. 2017 Vyhlášeno nové ohnisko aviární influenzy H5. Nachází se v komerčním chovu na farmě Řitovíz u Blatné v Jihočeském kraji. Jedná se o první ohnisko v komerčním chovu. Chovatel nahlásil úhyn cca 160 ks kachen v době z 24.1. na 25.1. V halovém chovu bez výběhu celkem cca 6500 kachen, část zvířat vykazovala klinické příznaky nákazy. Vyšetření potvrdilo ptačí chřipku H5. Zítra okolo poledne proběhne utracení zbývajících zvířat. Probíhá epizootologické šetření, následně bude vydáno nařízení pro uzavřená pásma.
  Druhé dnes nově vyhlášené ohnisko se nachází v malochovu v obci Kadeřavec v okrese Turnov v Libereckém kraji. V chovu cca 50 kusů drůbeže. Ohnisko bude v průběhu zítřka utraceno. V ČR je aktuálně celkem 11 ohnisek ptačí chřipky.
 • 24. 1. 2017 Nově potvrzena ptačí chřipka H5 u uhynulé labutě nalezené ve Starém Městě u Uherského Hradiště a také u uhynulé kachny z Otrokovic. U labutí nalezených v Českých Budějovicích (zveřejněno 23.1.) potvrzen vysocepatogenní subtyp nákazy H5N8.
 • 23. 1. 2017 Vyšetření potvrdila nákazu aviární influenzou H5 u pěti volně žijících ptáků v různých:  dvou labutí z Českých Budějovic, jedné labutě nalezené v Jilešovicích u Opavy a labutě a divoké Husy v Javorníku v Olomouckém kraji. Došetřuje se, zda se jedná o vysocepatogenní subtyp H5N8. Ten byl nově prokázán také u uhynulých ptáků v utraceném ohnisku  v Lověšicích u Přerova. Doposud byla letos ptačí chřipka H5 v ČR potvrzena u 22 uhynulých volně žijících ptáků, u 17 z nich následně také H5N8. Od 4. do 20. ledna bylo ve Státním veterinárním ústavu na ptačí chřipku vyšetřeno celkem 374 uhynulých ptáků (z chovů i volně žijících).
 • 21. 1. 2017 Nové ohnisko ptačí chřipky H5 v malochovu drůbeže v Lověšicích u Přerova v Olomouckém kraji (deváté v České republice). Chovatel v pátek 20. 1. 2017 oznámil postupné hynutí drůbeže během dvou dnů. Při šetření na místě bylo zjištěno, že se jedná o chov cca 150 – 200 ks slepic a 15 ks vodní drůbeže. Dosud uhynulo cca 35 ks slepic, u dalších ptáků pozorovány zjevné typické příznaky nákazy. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Olomouc ve večerních hodinách 20.1. potvrdilo virus aviární influenzy H5. V současné době se čeká na upřesnění subtypu. Dnes okolo poledne proběhne utracení zbývajících ptáků v chovu. Bude provedeno epizootologické šetření a na jeho základě následně vydáno nařízení pro pásma.
  Vyšetření v Národní referenční laboratoři potvrdila ptačí chřipku H5 u nalezených labutí ze tří různých regionů. Jednalo se o jednu labuť nalezenou na soutoku v Hradci Králové,  jednu v Kolíně a labutě nalezené v Praze 1 poblíž Karlova mostu (v tomto případě 5 labutí najednou). Jednalo se o volně žijící ptáky, nejsou proto přijímána žádná mimořádná opatření. Zbývající ptáci v ohnisku v Lověšicích byli v průběhu dne utraceni. Vyšetření potvrdilo, že i v tomto případě se jednalo o vysocepatogenní subtyp H5N8.
 • 20. 1. 2017 Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo aviární influenzu subtypu H5 u uhynulé labutě, nalezené 18. 1. 2017 na soutoku Labe a Orlice v Hradci Králové. Jedná se o druhé potvrzení výskytu viru H5 u volně žijících ptáků v Královéhradeckém kraji. Nejsou přijímána žádná nová mimořádná veterinární opatření, protože se jedná o volně žijící ptáky. V rámci celé ČR jsou stále šetřena a na vyšetření zasílána další podezření v chovech drůbeže i vzorky nalezených uhynulých volně žijících ptáků. Dosud bylo hlášeno již více než 100 podezření v chovech drůbeže a více než 80 případů nalezených uhynulých ptáků, kteří byli následně posláni k laboratornímu vyšetření. Kromě již zveřejněných osmi případů nákazy v drobnochovech a deseti volně žijících ptáků byly všechny dosud vyšetřené vzorky negativní.
 • 19. 1. 2017 V průběhu dopoledne provedeno utracení 37 zbývajících kusů drůbeže v ohnisku Sedlečko u Soběslavě, převážná část ptáků již vykazovala klinické příznaky onemocnění. Byla vydána mimořádná veterinární opatření pro ochranné pásmo a pásmo dozoru. Pokračuje šetření, při němž je vyhotovován soupis hospodářství v pásmech.
 • 18.1. 2017 Bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky H5 v nekomerčním malochovu v Sedlečku u Soběslavě v okrese Tábor.  17. 1. chovatel nahlásil úhyn 4 kachen a dvou hus. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj provedla kontrolu na místě a odeslala vzorky uhynulých ptáků na vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha.  18.1.  odpoledne vyšetření potvrdilo vysocepatogenní aviární influenzu H5. V chovu se nachází cca  50 ks vodní drůbeže.  Byla přijata předběžná opatření, bude následovat vydání mimořádných veterinárních opatření. V souladu s platnou legislativou budou zbývající ptáci utraceni. Dnes potvrzeny také dva nové případy vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 (v prvním případě u kačera na břehu rybníka v Náchodě-Babí, ve druhém případě se jednalo o uhynulou kachnu a uhynulou labuť na vodní nádrži Jordán v Táboře).
 • 17. 1. 2017 Utrácení ptáků v malochovu v Libějovicích bylo v dopoledních hodinách ukončeno. Usmrceno bylo 51 slepic, 35 ks vodní drůbeže. Výjimka z utrácení se vztahuje na 20 okrasných holubů a 4 papoušky. V současné době probíhá epizootologické šetření v okolí.
  V odpoledních hodinách byl na základě laboratorního vyšetření uhynulé labutě nalezené na Střeleckém ostrově na Praze 1 potvrzen virus vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H5N8. Jedná se tak o druhý případ výskytu ptačí chřipky u volně žijícího ptáka v Praze.
 • 16. 1. 2017 Bylo na našem území potvrzeno další, v pořadí již sedmé ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky v malochovu drůbeže Jihočeském kraji v obci Libějovice, okr. Strakonice. Podezření bylo nahlášeno v neděli 15. 1. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj provedla kontrolu na místě a odeslala vzorky uhynulých ptáků na vyšetření. Ve večerních hodinách téhož dne byl virus aviární influenzy H5 potvrzen. Dne 16. 1. národní referenční laboratoř potvrdila ve vzorcích virus vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H5N8. V malochovu v Libějovicích se nachází celkem 130 ptáků (nosnice, vodní drůbež, holubi a papoušci). Pro malochov byla vydána předběžná opatření (zákaz přesunů, opatření biologické bezpečnosti atd.). Usmrcení drůbeže v Libějovicích proběhne 17. 1.
  K dnešnímu dni je rovněž evidováno celkem 5 případů potvrzení vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 u volně žijících ptáků (2x Ivančice, 2x Olomouc, 1x Praha). Ve všech případech šlo o labutě.
 • 14. 1. 2017 Byl potvrzen výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky u labutě nalezené na Vltavě u holešovické tržnice v Praze. U volně žijících druhů se nestanovuje ochranné pásmo. Pro komerční chovy platí mimořádná veterinární opatřeni drive vydaná SVS. Pro komerční chovy platí mimořádná veterinární opatření dříve vydaná SVS. Pro malochovy nadále platí preventivní opatření.
 • 13. 1. 2017 Včera v nočních hodinách potvrzeno nové ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky v malochovu v Chotčinách, okr. Tábor, kde dnes proběhne usmrcení ptáků. Zároveň potvrzena nákaza u uhynulé labutě v Olomouckém kraji.
  Od začátku ledna se objevilo v celé ČR již 40 hlášení nálezu uhynulých volně žijících ptáků. Z těchto hlášení byl zatím potvrzen pouze jeden případ výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky H5N8 v blízkosti potvrzeného ohniska v Ivančicích u uhynulých labutí. Druhý případ výskytu viru aviární influenzy H5 byl potvrzen u uhynulé labutě v centru Olomouce. Hlášení se týkala především vodních ptáků (labutí a volavek). Nalezení uhynulí ptáci byli hlášeni již z 12 krajů. Od 2. 1. 2017 bylo SVS řešeno přes 57 případů podezření v malochovech drůbeže a 1 případ podezření v komerčním chovu s následným odběrem vzorků (z toho v 6 případech byl výsledek pozitivní na H5 a následovalo vyhlášení ohniska). Všechny ostatní vzorky zaslané do laboratoře k vyšetření do 13. 1. 2017 ráno byly negativní.
  Bylo dokončeno sčítání utracené drůbeže v chovech na jihu Moravy. Celkem bylo v tamních ohniscích a ochranných pásmech utraceno 12 002 ks zvířat.
 • 12. 1. 2017 Polské dozorové orgány dnes oznámily vyhlášení ohniska vysocepatogenní aviární influenzy v malochovu drůbeže v těsné blízkosti českých hranic. SVS v reakci na to vydává mimořádná veterinární opatření, která vymezí uzavřená pásma ohnisek v příhraniční oblasti v Královéhradeckém kraji. V nich budou platit stejná pravidla, která byla nastavena pro pásma ohnisek letos dosud potvrzených v České republice.
 • 11. 1. 2017 V odpoledních hodinách bylo ukončeno utrácení ptáků v posledním ochranném pásmu, následovat budou úkony chovatelů a krajských veterinárních správ v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními. Všechny další doposud vyšetřené vzorky jsou negativní.
 • 10. 1. 2017 Ohnisko v Lázních Toušeň bylo včera celé zlikvidováno, všichni ptáci v ohnisku byli utraceni a jejich těla neškodně zlikvidována.
  V ochranném pásmu ohniska Ivančice stále pokračuje utrácení z důvodu vysokého počtu malochovů v přilehlých obcích. Dnes by mělo být utrácení dokončeno. Dnes budou utraceny také kachny v komerčním chovu kachen v ochranném pásmu ohniska v Moravském Krumlově.
  Všechna podezření, která se na území ČR objeví v chovech drůbeže, jsou prošetřena. V rámci šetření jsou odebírány vzorky k laboratornímu vyšetření. SVS stále přijímá hlášení o zvýšených úhynech volně žijících ptáků a na základě epizootologického vyhodnocení rozhoduje o jejich vyšetření v laboratoři. Od začátku ledna se objevilo v celé ČR již více než 20 hlášení nálezu uhynulých volně žijících ptáků. Z těchto hlášení byl zatím potvrzen pouze jeden případ výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky H5N8 v blízkosti potvrzeného ohniska v Ivančicích u uhynulých labutí. Hlášení se týkala především vodních ptáků (labutí a volavek). Nalezení uhynulí ptáci byli hlášeni již z osmi krajů. Od 2. 1. 2017 bylo SVS řešeno přes 30 případů podezření v malochovech drůbeže s následným odběrem vzorků (z toho v pěti případech byl výsledek pozitivní na H5 a následovalo vyhlášení ohniska). Všechny ostatní vzorky zaslané do laboratoře k vyšetření do 9. 1. 2017 ráno byly negativní.
  Utrácení drůbeže v chovu kachen společnosti Sebol s.r.o. v Moravském Krumlově bylo dnes dokončeno. Dle aktuálních informací bylo v ohniscích a ochranných pásmech na jihu Moravy zatím utraceno celkem 9 666 ks drůbeže v malochovech. V komerčním chovu celkem 1 828 ks kachen,  zlikvidováno 51 307 vajec. Katastrální území Vedrovice (777536) a Zábrdovice u Vedrovic (798754), které byly v souladu s  mimořádnými veterinárními opatřeními  vydanými na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysocepatogenní aviární influenzy v k.ú. Moravský Krumlov a Němčice u Ivančic součástí ochranného pásma, byly dnes nově na základě vyhodnocení aktuální nákazové situace stanoveny jako součást pásma dozoru. Proto v katastrálním území Vedrovice (777536) a Zábrdovice u Vedrovic (798754) již nebude pokračovat usmrcování drůbeže.
 • 9. 1. 2017 V Moravském Krumlově bylo dokončeno utrácení v drobnochovech. Vzhledem k velkému počtu drobnochovů v Ivančicích utrácení stále ještě probíhá. Ve třetím ohnisku, v Brodě nad Dyjí, byla již všechna drůbež utracena. Během zítřejšího dne se uskuteční jednání Krizového centra SVS se starosty postižených obcí. V obci Lázně Toušeň proběhlo 8. 1. šetření k upřesnění počtu ptáků (celkem 1 025 ks). Pro chov byla vydána mimořádná veterinární opatření k zabránění šíření nákazy a bylo mj. nařízeno neodkladné utracení drůbeže. Na dnešním jednání epizootologické skupiny Ústřední veterinární správy rozhodl ústřední ředitel SVS o zákazu všech plánovaných výstav drůbeže, okrasného ptactva a holubů min. do konce ledna s možností prodloužení zákazu.
 • 8. 1. 2017 Včera (7. 1. 2017) dokončeno utrácení v Moravském Krumlově, utraceno cca 2000 ks drůbeže. V průběhu dnešního dne provedeno utracení všech zbývajících ptáků v ohnisku v Brodě nad Dyjí (90 slepic a 50 perliček). Zároveň bylo utraceno zhruba 2500 ks drůbeže v Ivančicích. Další utrácení v přilehlých obcích spadajících do tříkilometrového ochranného pásma bude pokračovat po víkendu. Vzhledem k rozsahu práce a omezeným personálním kapacitám byli na výpomoc jihomoravským veterinárním lékařům povoláni kolegové ze sousedních krajů.
  Sčítání v nakaženém chovu ve středočeské obci Lázně Toušeň ukázalo, že počet chovaných ptáků je vyšší, než se původně předpokládalo a čítá cca 1000 ks. Laboratorní vyšetření potvrdilo, že u uhynulé husy z obce Lázně Toušeň se jednalo také o vysocepatogenní subtyp viru (H5N8).  V dopoledních hodinách 9. 1. 2017 se začne v ohnisku utrácet.
 • 7. 1. 2017 Počet ohnisek aviární influenzy na území České republiky vzrostl ze tří na pět. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdilo u uhynulých slepic z drobnochovu drůbeže v obci Brod nad Dyjí v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji virus aviární influenzy H5. V obci Lázně Toušeň v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji byl potvrzen vysocepatogenní virus H5 u husy pomořanské. Uhynulá husa pocházela z chovu o velikosti několika stovek ptáků. V současné době se případ došetřuje a přijímají se opatření. Během dne pokračovalo utrácení drůbeže v Moravském Krumlově.
  Úhyny ptactva mohou být způsobeny i aktuálně velmi nízkými teplotami vzduchu. Proto není nutné hlásit všechny úhyny jednotlivých ptáků. V rámci sledování ptačí chřipky je třeba zaměřit se na hromadné úhyny vodních ptáků.
 • 6. 1. 2017 V odpoledních hodinách provedeno utrácení drůbeže v Moravském Krumlově. Celkem zde bylo injekčně utraceno 318 ks drůbeže. V SVÚ Praha vyšetřeno pět náhle uhynulých slepic z drobnochovu na území Středočeského kraje na přítomnost ptačí chřipky – s negativním výsledkem. Podobně bylo vyšetřeno dalších několik uhynulých kusů drůbeže a volně žijících ptáků z Jihomoravského kraje, výsledek rovněž negativní.
 • 6. 1. 2017 Státní veterinární správa na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a neškodném odstranění veškeré drůbeže v ochranném pásmu ohnisek v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Bylo k tomu přistoupeno z důvodu množících se hlášení o zvýšených úhynech v ohniscích a v ochranném pásmu.  Během víkendu bude utracena veškerá drůbež v ochranném pásmu. Do utrácení budou zahrnuty všechny malochovy drůbeže a komerční reprodukční chov kachen v ochranném pásmu. Exotické a okrasné ptactvo v uzavřených pásmech nebude utráceno. Pro chovy těchto ptáků budou stanoveny podmínky biologické bezpečnosti.
 • 5. 1. 2017 Nahlášen úhyn jedné kachny a jedné husy v drobnochovu z celkem cca 10 kusů drůbeže v obci Letkovicích (součásti města Ivančice). Vyšetření v SVÚ Praha téhož dne potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Ve večerních hodinách téhož dne bylo provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu.
 • 3. 1. 2017  Ministr zemědělství Marian Jurečka na tiskové konferenci oznámil výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky na našem území.
 • 3. 1. 2017 Byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o úhynu veškeré drůbeže v malochovu v Ivančicích v blízkosti nálezu uhynulých labutí. Chovateli uhynuly všechny krůty během dvou dnů. Byla provedena kontrola na místě a ten stejný den byly odeslány vzorky na laboratorní vyšetření do SVÚ, který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5N8.
 • 2. 1. 2017 Byli nalezeni uhynulí volně žijící ptáci (labutě) v blízkosti města Ivančice v Jihomoravském kraji. Ten stejný den byly labutě zaslány do laboratoře SVÚ na vyšetření. Dne 3. 1. 2017 SVÚ PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Dne 5. 1. 2017 laboratoř potvrdila vysocepatogenní aviární inflluenzu H5N8.
 • 2. 1. 2017 Byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o zvýšeném úhynu ve smíšeném malochovu drůbeže (nosnice, krůty, kachny, husy, perličky) v Moravském Krumlově. V tomto chovu během posledních tří dní došlo z celkového počtu 88 kusů drůbeže k úhynu 10 kusů (7 slepic, 3 krůty). Kontrolou na místě nebyly zjištěny klinické příznaky nákazy. Dne 3. 1. 2017 byly vzorky zaslány na laboratorní vyšetření do Státního veterinárního ústavu (SVÚ), který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Dne 4. 1. 2017 bylo provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu. Dne 5. 1. 2017 laboratoř potvrdila vysocepatogenní aviární inflluenzu H5N8.