KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele – jarní příjem žádostí 2017 do opatření M15

16/02/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

14.2.2017

Jarní příjem žádostí na neprojektová lesnická opatření bude spuštěn v první polovině dubna. Žádosti bude možné podávat do 15. května 2017.

Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravuje zahájení příjmu žádostí o dotaci a žádostí o změnu zařazení na rok 2017 na níže uvedená opatření

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008–2013)

Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009–2013)

V této souvislosti bychom rádi upozornili, že v únoru tohoto roku proběhla novelizace nařízení vlády č. 29/2016 Sb., č. 147/2008 Sb. a č. 53/2009 Sb., kterými jsou implementována výše uvedená opatření. Novelou byl zrušen termín příjmu žádostí o změnu zařazení (popř. žádostí o zařazení) k 15. březnu. Nově budou podávány žádosti o změnu zařazení, žádosti o dotaci (příp. žádosti o zařazení) v jednotném termínu, a to do 15. května 2017. I v dalších letech budou tyto žádosti podávány vždy v termínu do 15. května.

Pro úplnost uvádíme přehled termínů podání žádostí na výše uvedená opatření v roce 2017:

  • Žádost o zařazení pouze do podopatření ZPTHS a Genofond (počátek závazku od 2017 – řádný termín) – probíhalo do 31. října 2016.
  • Žádost o zařazení do opatření ZPTHS a Genofond (počátek závazku od 2017 – mimořádný termín, pokud první rok platnosti LHP/LHO bezprostředně předchází prvnímu roku trvání závazku) – do 15. května 2017.
  • Žádost o změnu zařazení na všechna opatření – do 15. května 2017.
  • Žádost o dotaci na všechna opatření – do 15. května 2017.
  • Žádost o zařazení pouze do ZPTHS a Genofond (počátek závazku od 2018 – řádný termín) – do 31. října 2017.

Od roku 2016 jsou závazky v rámci výše uvedených opatření evidovány v modulu fLPIS. Žádosti na rok 2017 budou opět podávány výhradně prostřednictvím tohoto modulu. SZIF plánuje spuštění předtiskové aplikace v rámci fLPIS na první polovinu dubna 2017. O přesném termínu spuštění předtiskové aplikace bude SZIF informovat na webových stránkách www.szif.cz a na Portálu farmáře MZE.