KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva k podání žádostí o dotaci – zemědělství

17/01/17
viz. zdroj

Zdroj: KÚÚK

Dobrý den,

oznamuji, že dne 11. 1. 2017 byla zveřejněna Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2017 v rámci Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020. Více informací (výzvu, specifikaci, formuláře) naleznete na odkazu: http://www.kr-ustecky.cz/program-podpory-rozvoje-zemedelstvi-a-venkovskych-oblasti-usteckeho-kraje-na-obdobi-let-2014-az-2020/ds-99519/archiv=0&p1=204744 .

 

Žádosti je možné podávat v termínu od 11. 1. 2017 do 13. 2. 2017.

 

 

 

Ing. Romana Maturkaničová

Odbor životního prostředí a zemědělství

samostatný referent

Fond vodního hospodářství, EVVO,

tajemník Komise pro zemědělství a venkov

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 637

e-mail: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz