KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Úspěšné zakončení ročního předsednictví ČR v oblasti přípravků na ochranu rostlin

23/01/17
viz. zdroj

Zdroj: ÚKZUZ

 

9.1.2017

Tisková zpráva – Předsedající zemí Řídícího výboru střední zóny pro přípravky na ochranu rostlin byla od začátku roku 2016 Česká republika, kterou při jednáních a řízeních zastupoval ÚKZÚZ, Oddělení koordinace odborného hodnocení spadající pod Odbor přípravků na ochranu rostlin. Mezi členské země patří dále Nizozemsko, Německo, Velká Británie, Irsko, Belgie, Rakousko, Maďarsko. Tématem jednání byly především koncepční otázky při povolování přípravků na ochranu rostlin, zpřesnění pravidel pro činnost pracovních skupin, spolupráce s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Během předsednictví ČR byla na jednáních Řídícího výboru projednána řada bodů, důležitých pro dosažení harmonizace postupů při povolování přípravků na ochranu rostlin. Mnoho z těchto bodů bylo úspěšně uzavřeno dosažením všeobecného souhlasu zástupců členských států střední zóny. Odsouhlasené postupy byly zveřejněny pro úřady zemí střední zóny prostřednictvím databáze Evropské komise CIRCABC.

Mezi nejdůležitější projednávané a úspěšně uzavřené body patří:

  • odsouhlasení harmonizovaného postupu při využívání předpokládaných environmentálních koncentrací (PEC) pro ptáky a savce živící se žížalami nebo rybami;

  • hodnocení dlouhodobé kombinované expozice pro ptáky a savce;

  • předkládání podkladů ke kombinované expozici (EKOTOX, TOX) v rámci žádosti o obnovení povolení nebo o povolení nového přípravku v případech, kdy přípravek obsahuje více účinných látek s různým termínem pro jejich obnovení schválení;

  • odsouhlasení a zveřejnění pracovního dokumentu k hodnocení osudu a chování v životní prostředí ve střední zóně, který se zabývá hned několika oblastmi, ve kterých dosud nebylo postupováno harmonizovanou cestou;

  • podobně došlo ke schválení dokumentu harmonizujícího mnoho sporných a nejasných bodů při hodnocení ekotoxikologických rizik;

  • odsouhlasení navržených zonálních zpravodajských států pro obnovení schválení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku spadajícído 1 až 6 skupiny účinných látek, u kterých proběhlo obnovení schválení.

S koncem předsednictví naše práce v Řídícím výboru nekončí. V roce 2017 budou na programu jednání další důležité body, kde je třeba obhajovat názory České republiky a zároveň pokračovat v úsilí o harmonizaci postupů, která by zjednodušila procesy povolování v rámci celé zóny.
Předsednickou zemí v roce 2017 je Německo.

Ivana Kršková, PR