KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Jurečka: Zemědělcům v živočišné výrobě pomáháme z krize, nad rámec běžných opatření dostali slíbené miliardy

03/01/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

27.12.2016

Tisková zpráva – Více než 3,6 miliardy korun vyplatilo či v nejbližší době vyplatí Ministerstvo zemědělství nad rámec běžných opatření zemědělcům v živočišné výrobě, kterou postihla krize v důsledku mimořádně nízkých výkupních cen mléka a vepřového masa.

„Již v průběhu roku jsem slíbil, že uděláme maximum pro to, aby nikdo z poctivě hospodařících zemědělců nekončil letošní rok v červených číslech. Proto jsme připravili hned několik mimořádných opatření, která měla zemědělcům v největší krizi od roku 1990 pomoci. Jsem rád, že se nám podařilo většinu peněz již vyplatit,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ještě v první polovině roku bylo vyplaceno chovatelům dojnic a prasnic 604 milionů korun formou mimořádné kompenzační platby. Peníze si rozdělilo celkem 2 408 příjemců. V podzimním balíčku mimořádných kompenzací, jehož výplata probíhá v těchto dnech, si dalších 559 milionů korun rozdělí 2 130 žadatelů.

Zemědělcům v živočišné výrobě výrazně pomohly i peníze, které jim Ministerstvo poskytlo jako kompenzaci za loňské extrémní sucho. Celkem 3 381 chovatelů si rozdělilo 1 046 milionů korun.

Speciálně pro sektor mléka a vepřového masa vznikly v letošním roce i dva nové dotační tituly. V rámci programu 19, určeném na zlepšení jakosti produkovaného mléka (tzv. mléko Q CZ), dostalo 880 žadatelů celkem 333 milionů korun. Téměř 224 milionů si zase rozdělilo 1 334 žadatelů v dotačním programu 20, připraveném na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat.

Zpětně od 1. ledna 2016 budou moci zemědělci žádat i o vratku části spotřební daně za pohonné hmoty využité při živočišné výrobě. Rozšíření tzv. zelené nafty i do živočišné výroby by mělo zemědělcům za letošní rok přinést odhadem až 900 milionů korun. Žádat budou moci v závislosti na nabytí účinnosti novely zákona o spotřebních daních, pravděpodobně od
1. března 2017.

Podpory do živočišné výroby v roce 2016:

Kompenzace chovatelům dojnic a prasnic                604 mil. Kč

Kompenzace za sucho v roce 2015                       1 046 mil. Kč

Národní dotační program 19.A.                               333 mil. Kč

Národní dotační program 20.A.                               224 mil. Kč

Druhý balíček pro chovatele z EU                            559 mil. Kč

Zelená nafta v živočišné výrobě                              900 mil. Kč

Celkem                                                              3 666 mil. Kč

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství