KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

I. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů

17/01/17
viz. zdroj

Zdroj: HSRM

Vážená paní, vážený pane, 

na zasedání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka bylo vyhlášeno I. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů v celkové výši 300 tis. Kč.

Termín pro příjem žádostí byl stanoven od 10. 1. 2017 do 24. 1. 2017 do 15 hodin.

Žádost o poskytnutí dotace je potřeba doručit do kanceláře HSRM, se sídlem budova VÚHU, Budovatelů 2532, Most, osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Pravidla pro poskytování dotace společně s žádostí zasílám přílohou a naleznete je také na webových stránkách HSRM: http://www.hsr-uk.cz/hsr-m/fondy-projekty.html

S pozdravem
Mirka Jandeková

 

 

-- 
Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
Budovatelů 2532
434 37 Most
 
Tel: 411 130 440
GSM: +420 602 263 441
mailto: jandekova-hsrm@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz/hsr_most.html