KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna letošní sazby na dojnice

12/12/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

7.12.2016

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dodatečně upravilo sazbu v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci pro sektor dojnic na rok 2016, a to na částku 3 679,92 koruny na velkou dobytčí jednotku (VDJ).

Dne 9. listopadu 2016 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství na internetových stránkách sazby pro jednotlivé citlivé sektory rostlinné a živočišné výroby podporované v rámci přímých plateb. Následně však z dodatečně provedených kontrol vyplynulo, že počet způsobilých dojnic je vyšší, a tím došlo k přepočítání a změně sazby. Ministerstvo se chovatelům omlouvá za původní nepřesnou informaci o výši sazby.

Upravená sazba pro dojnice pro rok 2016:

Sektor

Sazba

Dojnice

3 679,92 Kč/VDJ

Celková částka na citlivé komodity se tím nemění, Ministerstvo na ně letos poskytne 3,5 miliardy korun. Podpora směřuje do chovů dojnic, masných telat, ovcí a koz. Nárok na ni mají také pěstitelé brambor, chmele, některých druhů ovoce a zeleniny, cukrové řepy a bílkovinných plodin.

Dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit (VCS) bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond, a to na základě Jednotných žádostí, které se podávají každoročně od poloviny dubna do poloviny května.

Poznámka: Velká dobytčí jednotka (VDJ) představuje 500 kg živé váhy zvířete a pro účely dotací slouží k vyčíslení finanční podpory na tuto jednotku či výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat. Pro názornost uvádíme, že například 1 VDJ = 1 kráva starší 2 let. Přepočítávací koeficienty jednotlivých druhů hospodářských zvířat jsou dány evropskou a národní legislativou.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství