KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Unie chce zastavit ubývání ovcí

12/12/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Jana Velechovská

Platby cílené na ovce, větší podpory z programů rozvoje venkova, více peněz zejména pro mladé chovatele ovcí, propagace masa ovcí a hlavně jehňat, zdůraznění jejich původu ze zemí unie, zlepšení funkce dodavatelského řetězce, on-line informace o trhu a cenách i špetka benevolence kontrolorů při neúmyslných prohřešcích farmářů se objevují v doporučení speciálního fóra, které se zabývalo špatnou situací v sektoru skopového masa v unii.

Problémy v sektoru skopového (zejména ovčího a jehněčího) masa se snažilo řešit speciální fórum založené loni komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Irem Philem Hoganem. Účastnili se jej zástupci všech článků příslušného dodavatelského řetězce, tedy produkce, zpracování i obchodu z členských zemí Evropské unie s výraznou produkcí skopového masa. V rámci fóra proběhly od loňského listopadu do letošního října čtyři konference, na nichž se probíraly otázky propagace, obchodní politiky, ochrany spotřebitele, sociální a ekologické aspekty, technologie a inovace. Výsledkem je doporučení pro sektor schválené na letošní závěrečné říjnové konferenci, s nímž komisař Hogan seznámil ministry zemědělství členských zemí.

Sektor skopového masa v unii je podle fóra zranitelný a čelí řadě problémů, například nízkým příjmům chovatelů, slabé finanční udržitelnosti, závislosti na přímých podporách, klesající spotřebě, nízké produktivitě a vyššímu průměrnému věku nejen producentů, ale i spotřebitelů. Chov ovcí přitom hraje klíčovou roli při zlepšování životního prostředí, hospodaření s přírodními zdroji a ochraně biologické rozmanitosti zejména v oblastech s přírodními a jinými omezeními, kde nemohou hospodařit farmy jiných typů. Má význam pro uchování ekosystémů, ochranu biodiverzity, údržbu krajiny, kvalitu vody, prevenci eroze, povodní i lavin, dále také v ochraně lesů před požáry a zabraňuje i nežádoucí akumulaci biomasy.*

 

Více si přečtete ve Farmáři 12/2016