KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Největší podíl národní podpory Ministerstva zemědělství půjde v příštím roce do živočišné výroby

24/11/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

23.11.2016

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila dotační programy zemědělství pro rok 2017, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2,8 miliardy korun. Největší částka, celkem 1,9 miliardy, připadne odvětví živočišné výroby.

„Cílem programů financovaných z našeho rozpočtu je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Živočišná výroba čelí v posledních letech celoevropské krizi, přitom právě ona je nesmírně důležitá například pro venkovské oblasti, protože v nich udržuje zaměstnanost,“ řekl ministr Jurečka.

Proto získá živočišná výroba v příštím roce ze státního rozpočtu přibližně 1,9 miliardy korun z celkové sumy 2,8 miliardy vyčleněné na zemědělské národní dotace.

Struktura podpory pro rok 2017 navazuje na programy z předešlých let. Jsou zaměřeny proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond) a na agroenvironmentální opatření (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, doprava závlahové vody, restrukturalizace ovocných sadů). Cílem dalších programů je udržení a rozvoj jednotlivých komodit (např. udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, podpora včelařství). Programy jsou cíleny i na ozdravování polních a speciálních plodin (např. prevence šíření virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti)

„V příštím roce budeme pokračovat v programu, jehož prostřednictvím mohou lidé na venkově opravovat drobné kulturní stavby nebo budovat odpočinková místa. Na to máme připraveno tři sta milionů korun. K tomu ještě bude v příštím roce možné v rámci tohoto programu udržovat a opravovat polní cesty, na ně mezi úspěšné žadatele rozdělíme dalších dvě stě milionů,“ uvedl ministr Jurečka.

Finance ze státního rozpočtu zlepší také výuku na resortních středních a vyšších odborných školách, protože pomohou vybraným vzdělávacím institucím nakoupit moderní učební pomůcky. Tyto dva programy – Udržování a obnova kulturních a venkovských prvků a Centra odborné přípravy – jsou hrazeny ze státního rozpočtu, ale jiným administrativním postupem než národní dotační programy.

 

Přehled národních dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace pro rok 2017

 

Název programu

 

 rok 2017

dotace k hospodářskému výsledku

(neinvestiční)

dotace
na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

(kapitálové výdaje)

 

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

105 000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy a dopravy závlahové vody

 

25 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

65 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

249 000

 

Nákup plemenných zvířat

 

20 000

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

137 000

18 000

Genetické zdroje

75 000

 

Nákazový fond

600 000

 

Poradenství a vzdělávání

110 300

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

20 000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

25 000

 

Podpora zpracování zemědělských produktů

 

400 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

84 000

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

15 000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

10 000

20 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti

329 831

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

500 000

 
 

2 260 131

548 700

C e l k e m

2 808 831

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství