KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hnojení kukuřice digestátem a fugátem z bioplynových stanic

21/10/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Barbora Venclová

V posledních letech se s rozvojem bioplynových stanic v zemědělských podnicích dostává do popředí problematika zacházení se zbytky po anaerobní digesci (AD), tedy digestáty, případně produkty jejich separace – fugáty a separáty. Digestáty a fugáty z bioplynových stanic provozovaných v zemědělských podnicích představují vzhledem k jejich dobré zásobě živin potenciálně vhodné hnojivo, pokud se dbá na dodávání organické hmoty do půdy.

Polní pokus, kde byla pěstována kukuřice hnojená zbytky po anaerobní digesci z bioplynových stanic, byl uskutečněn v Lukavci u Pacova. V pokusu byly použity jednorázové i dělené dávky digestátů a fugátů. Tříleté výsledky ukazují, že aplikace fugátu do půdy za dobrých vláhových podmínek vede k výnosům kukuřice přibližujícím se použití minerálních hnojiv ve stejné dávce. Aplikace digestátů může snížit výnosy zhruba o 5 %. Dělené dávky digestátů a fugátů jsou přijatelné v klimaticky průměrném roce, v případě sucha (rok 2015) již rostliny nevyužily dusík aplikovaný v druhé dávce a výnosy se snížily oproti jednorázovým dávkám AD. Při vysokých srážkách nebyly dělené dávky hnojiv účinné pro snížení rizika vyplavení nitrátů do podzemních vod, v případě sucha nemusí být dusík z druhé dělené dávky dostupný pro rostliny v rozhodujícím období růstu pro dosažení výnosu.

Tyto informace uvádí článek autorů Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.1, Ing. Renata Duffková, Ph.D.2, Ing. Helena Kusá, Ph.D.1, Ing. Radek Vavera, Ph.D.1, Ing. Martin Káš1, Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.2, 1Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, 2Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha-Zbraslav.*

Celý článek bude k dispozici v listopadovém vydání časopisu Úroda.